Tjänster

Revision

Säker, effektiv och värdeskapande revision

För en organisation är revisorn viktig för den finansiella rapporteringen och samtidigt värdefull i rollen som betrodd rådgivare. Detta innebär att revisionen ska vara säker, effektiv och värdeskapande. Tillsammans med vårt globala nätverk levererar vi revisions- och rådgivningstjänster till flera stora globala och nationella företag, offentliga verksamheter och tillväxtföretag i alla branscher för att hjälpa dem att uppnå sina affärsmål, hantera risker och förbättra sina resultat.

Vår revision utgår från en förståelse av er verksamhet, bransch och därtill kopplade risker. Revisionen är transparent och fokuserar på områden som är viktiga för er och er finansiella rapportering. Vi arbetar proaktivt och strukturerat för att möta bestämd tidplan och använder modern teknologi för relevant och tydlig kommunikation och rapportering.

Att hålla sig à jour med nyheter inom redovisning, skatt och andra relevanta områden är inte alltid enkelt. Vi informerar er om nyheter som relevanta för er.

Förutom revision erbjuder vi ett flertal revisionsnära tjänster inom områden som kvalificerade redovisningsfrågor, bolagsstyrning och hållbarhetsredovisning.

Kontakt

Kent Åkerlund

Kent Åkerlund

Managing partner | Audit & Assurance

... Mer