Tjänster

IFRS

Rådgivning inom komplexa IFRS-frågeställningar och kommande regeländringar

I ett dynamiskt affärsklimat sker snabba förändringar inom organisationer och företag. Den finansiella rapporteringen blir mer komplex och förändringstempot ökar. Samtidigt sätter investerare och andra intressenter stort värde på transparens i den finansiella rapporteringen. IFRS är ett komplext regelverk där det kan vara svårt att få tydliga svar på ställda frågor.

Vi hjälper er med implementeringen av IFRS så att ni kan ta fram fullständig finansiell rapportering enligt IFRS. Alternativt kan vi hjälpa er med implementering inom vissa speciella områden. Utifrån vår erfarenhet är det viktigt att projektet förankras i styrelse och ledning. Dessutom krävs ett stort engagemang hos era anställda, både inom och utanför ekonomiavdelningen.