Artikel

Din guide till ESRS

Din guide till ESRS är en perfekt introduktion och guide för alla som är intresserade av hållbarhetsrapportering. Vi har i denna publikation sammanställt information baserat på utkasten till ESRS som publicerades av Europeiska kommissionen som en delegerad akt i juli 2023.