Artikel

IFRS i fokus

IFRS 17 Försäkringsavtal

IFRS i fokus riktar sig främst till noterade och icke-noterade aktiebolag som följer IFRS vid upprättande av finansiella rapporter. Detta nyhetsbrev baseras på standarder och tolkningar som publicerats av IASB (International Accounting Standards Board).