Artikel

Effekter på finansiella rapporter avseende kriget i Ukraina

IFRS i fokus

Den geopolitiska situationen i Östeuropa intensifierades i samband med Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022.