Artikel

Direktiv om hållbarhetsrapportering (CSRD)

Utvecklingen av ESG-rapporteringen i EU

Den 21 april 2021 antog EU-kommissionen (EK) ett förslag till ett direktiv om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive), som ersätter EU:s direktiv om icke-finansiell rapportering (NFRD: Non-Financial Reporting Directive)