Artikel

IFRS i fokus

Nyheter inför årsbokslut och upprättande av årsredovisning 2018

IFRS i fokus riktar sig främst till noterade och icke-noterade aktiebolag som följer IFRS vid upprättande av finansiella rapporter. Detta nyhetsbrev baseras på standarder och tolkningar som publicerats av IASB (International Accounting Standards Board).