Artikel

Påverkan av IFRS 16 Leasingavtal i delårsrapporten Q1 2019

IFRS i Fokus

I detta nummer av IFRS i Fokus beskrivs vilka upplysningar som ska lämnas i delårsrapporten januari-mars (Q1) 2019 till följd av ikraftträdandet av IFRS 16.