Artikel

IFRS i fokus

IFRS 15 - Den nya intäktstandarden

IASB (International Accounting Standards Board) publicerade 2014 en ny standard för intäktsredovisning, IFRS 15 Revenue from contracts with customers.