Artikel

IFRS i fokus

Nyheter inför årsbokslut och upprättande av årsredovisning 2017

I detta nummer av IFRS i fokus beskriver vi de ändrade standarder som ska tillämpas från 1 januari 2017 och hur dessa kan komma att påverka årsbokslutet för 2017 samt den information som bör lämnas i årsredovisningen och bokslutskommunikén.