Artikel

IFRS i fokus

IFRS 16 Leasingavtal – Upplysningskrav i års- och koncernredovisningen 2019

Det kan inte ha undgått någon att IFRS 16 trädde i kraft och ska tillämpas från och med den 1 januari 2019. I detta nummer av IFRS i Fokus beskriver vi de ändrade och utökade upplysningskraven enligt IFRS 16 Leasingavtal jämfört med tidigare leasingstandard.