Tjänster

Bolagsstyrning

God bolagsstyrning ger rätt värderingar och förtroende

Kraven på god bolagsstyrning är i dag höga, både från olika intressenter och regelverk. Att tillämpa god bolagsstyrning är därför av stor betydelse för såväl fungerande förvaltning och intern kontroll som varumärket och förtroendet från olika intressenter.

God bolagsstyrning börjar med ett genomtänkt och för organisationen anpassat ramverk. Utifrån detta definieras lämpliga rutiner och åtgärder. Kommunikation av bolagsstyrning är viktigt både internt och externt för att se till att värderingar och förtroendet för bolagsstyrning är de rätta. Kommunikationen blir dock inte bättre än det arbete som görs i praktiken.

Vi har omfattande erfarenhet av att hjälpa organisationer med deras arbete kring bolagsstyrning. Vi hjälper er i arbetet med intern styrning och kontroll, former för självutvärdering och med konkreta råd avseende utveckling av struktur och innehåll i bolagsstyrningsrapporter.

Besök gärna vår webbplats för Corporate Governance som tar upp aktuella frågor för styrelseledamöter.

Guldklubban

Styrelseordförandens betydelse för ett effektivt och affärsinriktat styrelsearbete har alltmer kommit i förgrunden. Deloitte och StyrelseAkademien instiftade 2005 utmärkelsen Guldklubban med syfte att tydliggöra och öka medvetenheten om ordförandens viktiga roll. Utmärkelsen delas ut i två klasser, en för noterade och en för onoterade bolag. 

Känner du till någon styrelseordförande i ett noterat eller onoterat bolag som du anser skulle vara en lämplig mottagare av Guldklubban?

Nomineringsprocessen är öppen för ordföranden för alla bolag med ett fungerande styrelsearbete, inte minst små och medelstora företag.

www.guldklubban.se finner du kriterier, nomineringsförfarande och kompletterande information om utmärkelsen.

Kontakt

Michael Bernhardtz

Michael Bernhardtz

Managing Partner | Risk Advisory

Michael is a Deloitte partner within Risk Advisory with more than 20 years of experience in assisting clients with matters related to risk, governance, compliance and internal controls. His primary fo... Mer