Nyheter

3D-skrivare öppnar för nytt företagande

3D opportunity in tooling

3D-skrivare öppnar för nytt företagande

Med allt bättre skrivare och materialteknik expanderar 3D-teknologi brett inom flera branscher som fordonsindustrin, medicin och arkitektur. När konsumentindustrin nu på allvar står på tur väntas den stora teknikutvecklingen inom 3D, eller så kallad additiv tillverkning, AM.
Teknologin blev först kommersiellt gångbar i mindre skala inom försvars- och flygindustrin under 1980-talet. En av de stora fördelarna med AM är att flexibiliteten och kundanpassningen kan öka utan större extra kostnader. Det öppnar dörrar för mindre företag att ta upp konkurrensen med traditionella tillverkare och för entreprenörer att våga satsa på mindre kundsegment.

Enligt rapporten 3D opportunity in tooling, från revisions- och konsultföretaget Deloitte, beräknades den totala marknadsstorleken för AM till 2 miljarder dollar 2012, men andelen inom industrin växer nu snabbt med inledningsvis 14 procent årligen.

Publicerad 2014-05-06

3D opportunity in tooling
Hade du nytta av den här informationen?