Pressmeddelanden

Guldklubban 2021: Eva Swartz Grimaldi och Jacob Wallenberg prisas för sitt framgångsrika ordförandeskap

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap tilldelas Eva Swartz Grimaldi, Apotea Holding, i klassen för onoterade bolag och Jacob Wallenberg, Investor, i klassen för noterade bolag.

– Jag vill verkligen gratulera årets mottagare av Guldklubban 2021! Digitalisering är en fråga som står på många styrelsers agenda och något som både Eva och Jacob har stått inför under de senaste åren. I nomineringen framkommer att de båda har arbetat målinriktat med innovation och teknikomställningar, något de lyckats med på ett föredömligt sätt säger Hans Warén, ordförande för Deloitte.

Guldklubban är en årlig utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap instiftad av Deloitte och StyrelseAkademien som delas ut i två klasser; en för noterade bolag och en för onoterade bolag. Pristagarna utses av en jury och är framtagna genom ett regionalt nomineringsarbete runt om i landet. De nationella utmärkelserna presenterades vid en ceremoni på Grand Hôtel i Stockholm 1 december samt till vissa delar via Dagens Industri Di TV. 

– I nomineringen framkommer det att Jacob och Eva fokuserar på rätt saker samtidigt som de agerar med öppenhet och inkludering i styrelserummet vilket skapar en god och produktiv miljö för samtliga inblandade. Detta visar vikten av att skapa ett inkluderande styrelseklimat där alla har utrymme att komma till tals och dela sin åsikt både under och mellan mötena, eftersom styrelserummen har fått ett ökat tryck på hastighet i besluten. Årets mottagare har fullgjort styrelseordföranderollen på ett föredömligt sätt, säger Ulrika Spåls, vd för StyrelseAkandemien.

I Guldklubbans motivering för Eva Swartz Grimaldi, Apotea Holdings, framgår det att Eva med stort engagemang bidragit till att Apotea mångdubblat omsättningen och varit vinstgivande samtidigt som expansionstakten varit hög. Ett professionellt ordförandeskap och en kontinuerlig utveckling av styrelsearbetet har varit en avgörande faktor för Apoteas framgång. Eva Swartz Grimaldi fullgör rollen som styrelseordförande i ett stort onoterat snabbväxande entreprenörsdrivet bolag på ett föredömligt sätt.   

I Guldklubbans motivering för Jacob Wallenberg, Investor, framgår det att Jacob har varit oerhört betydelsefull för Investors utveckling och framgång. Han är en mycket kunnig, lyhörd och långsiktig ordförande som med sitt affärsfokus och internationella nätverk har lyckats utveckla bolaget på ett berömvärt sätt. Det är fokus på de viktigaste aktuella frågorna, och långsiktiga strategier, teknikomställningen, hållbarhet och innovation drivs med stort engagemang.  

– Pandemin har påverkat de allra flesta företag på ett fundamentalt sätt. Affärsmodeller har fått göras om. Vissa branscher har haft mycket stor tillväxt medan andra nästan har försvunnit. En gemensam nämnare är att styrelsearbetet har varit betydligt mer omfattande än under ett ”normalår” och arbetet i styrelserummet har i många fall avgjort hela företagets framtid. Det är i sådana situationer som en bra styrelseordförande verkligen gör skillnad, säger Svante Forsberg, ordförande för StyrelseAkademien Sverige.

Läs mer om Guldklubban

Besök den officiella Guldklubban webben och läs mer om årets pristagare och priset

Till Guldklubban webben

Om Guldklubban

Guldklubban instiftades 2005 av revisions- och konsultföretaget Deloitte och den ideella föreningen StyrelseAkademien Sverige, och är en årlig utmärkelse som delas ut till styrelseordföranden för ett förtjänstfullt arbete. Guldklubban 2021 delas ut i samarbete med advokatbyrån Cederquist, private equity-bolaget Fairford Group, Novare och SEB. Mediapartner är Dagens Industri. 

Ordförande i juryn är Tomas Nicolin. Övriga jurymedlemmar är Sighild Arnegård-Hansen, Peter Fellman, Annelie Karlsson, Anders Ullberg, Caroline af Ugglas och Torsten Örtengren. 

Förra årets Guldklubban 2020 tilldelades Patrik Tigerschiöld för sitt ordförandeskap i Bure Equity, i klassen noterade bolag och Karl-Eric Andersson för sitt ordförandeskap i Derome, i klassen onoterade bolag.

Hade du nytta av den här informationen?