Pressmeddelanden

Svenska CFO:er talar om expansiva framtidsplaner

Deloitte/SEB CFO Survey

Publicerat: 2017-11-27

Deloitte/SEB CFO-index hösten 2017 stiger för andra undersökningen i rad och når nu upp till den högsta nivån sedan 2011. I ett nordiskt och europeisk perspektiv utmärker sig svenska finanschefer fortsatt som positiva.

  • Optimismen stiger ytterligare och manifesterar sig nu i ökad investeringsvilja
  • Trots oro i omvärlden minskar oron generellt hos CFOs, men oron för bristen på kvalificerad arbetskraft tilltar
  • Företagen förväntar sig stigande räntor det kommande året


Undersökningen visar att Sveriges finanschefer blir allt mer optimistiska inför den närmaste framtiden. ”Signalerna från finanscheferna i våras att den globala efterfrågan var på väg tillbaka och räntorna skulle börja krypa uppåt har nu visat sig stämma”, säger Henrik Nilsson, partner på Deloitte.

Oron för negativ inverkan från makro och politiska faktorer fortsätter att minska och även här står svenska finanschefer ut då deras europeiska motparter fortfarande upplever en större osäkerhet. Oron tilltar dock när det gäller brist på kvalificerad arbetskraft. ”Oron för arbetskraftsbrist ökar inom alla branscher vilket är något illavarslande då det kan orsaka flaskhalsar i produktionen som i förlängningen kan verka dämpande på tillväxten”, säger Karl Steiner, ekonom på SEB Research.

På flera ställen i undersökningen uttrycks en expansiv agenda. Svenska finanschefer står för den största ökningen av positiv syn på förändring av CAPEX av alla länder i den bredare europiska undersökningen som den svenska ingår i. Höstens undersökning visar även på ett skifte mot att använda överskott av kapital för investeringar iställer för att återbetala lån. ”Svenska företag är i grunden välskötta och har en stabil finansiell ställning. Det leder till mer expansiva åtgärder än tidigare, speciellt nu när företagen ser att den globala efterfrågan återvänt på en bredare front. Osäkerheten i omvärlden är ganska hög men på en stabil nivå”, säger Henrik Nilsson, partner på Deloitte.

I den här undersökningen frågade vi finanscheferna om deras syn på räntorna. En tydlig majoritet av Sveriges finanschefer (78 procent) tror på stigande räntor det kommande året. En av tio finanschefer anger att deras främsta strategi vid högre räntor skulle vara att omvärdera planerade investeringar.”Finanschefernas starka tro på högre räntor och strategi för att hantera detta visar på en viss risk att den expansiva agendan kan komma att hämmas något det kommande året, säger Karl Steiner, och tillägger ”intressant är att svenska finanschefer är betydligt mer säkra på räntehöjningar om man jämför med deras europeiska motparter och än mer deras motparter i de andra nordiska länderna.

Deloitte/SEB CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Den publiceras två gånger per år. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press och www.cfosurvey.se. Undersökningen genomfördes under september månad och bestod av totalt 21 frågor inom områdena affärsklimat, strategiska prioriteringar, arbetskraft, finansiell styrka, och attityder till utlåning hos banker och finansinstitut.

Hade du nytta av den här informationen?