Nyheter

The Deloitte/SEB CFO Survey - spring 2014

Bättre affärsklimat och nyanställningar

Optimismen bland svenska finanschefer fortsätter att öka. Affärsläget är bättre och den finansiella ställningen har förstärkts märkbart jämfört med hösten 2013. Det framgår av en undersökning som Deloitte och SEB gjort tillsammans.

Undersökningen visar vad finanscheferna anser om affärsläget, den finansiella ställningen, tillgången till finansiering och vilka som är de främsta affärsriskerna för den egna verksamheten. Den baseras på svar från ett urval av CFO:er i de 200 största bolagen i Sverige.

Vårens CFO Survey är överlag mer positiv jämfört med förra undersökningen från september i fjol. Fortsatt osäkerhet för efterfrågan samt viss oro för högre räntenivåer är det som bekymrar finanscheferna mest.

- Faktiskt samtliga faktorer är i olika grad positiva. Vi ser att företagen generellt sett har en god finansiell ställning och positionerar sig för ökade investeringar både i fabriker och personal. Det betyder att man planerar att öka produktionen och det inom det närmaste året, säger Johan Lindgren, kreditanalytiker på SEB.

På direkt fråga uppger hälften av alla CFO:er att man tänker öka kapacitetsutnyttjandet och produktionsplanerna inom de närmaste 12 månaderna.

Trots en bekräftad oro för utvecklingen på tillväxtmarknader spår finanscheferna  överlag en ökning i produktion och kapacitetsutnyttjande och man ser lite mer positivt på nya investeringar och ökad M&A aktivitet, om än från låga nivåer. En ljusning finns också i viljan att nyanställa under det närmaste året.

Nästan 90 procent av finanscheferna tycker att tillgången till finansiering är mycket god, vilket är den högsta andelen på många år. Efter en relativt kraftig böruppgång på kort tid signaleras en viss risk för övervärdering i jämförelse med fundamenta.  

- Företagen har verkat i en längre period av osäkerhet i den ekonomiska utvecklingen. Vi konstaterar att det nu finns relativt få orosmoln i horisonten hos de svenska finanscheferna, säger Tom Pernodd, partner på Deloitte. Vi kan dock förvänta oss en försiktighet i tillväxt och expansiva initiativ mot bakgrund av att företagen fortfarande prioriterar låg skuldsättning och en stark finansiell ställning.

De positiva framtidsutsikterna delas också i hög grad av finanschefer i Europa och USA baserat på nyligen genomförda undersökningar där.

Deloitte SEB/CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Undersökningen gjordes i februari och innehöll totalt 15 frågor inom områden som affärsklimat, strategiska investeringar, arbetskraft, utsikter för valutor och räntor, finansiell styrka, och attityder till utlåning hos banker och finansinstitut.

Finanschefer på några av Sveriges största företag har svarat. Hela rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press och www.deloitte.se.

The Deloitte/SEB CFO Survey - Spring 2014

Information

Vänligen se bifogad rapport The Deloitte/SEB CFO Survey i sin helhet. För ytterligare kommentarer, kontakta Tom Pernodd, partner på Deloitte tpernodd@deloitte.se eller 075-246 30 60 samt Johan Lindgren, Credit Strategist, Credit Strategy, Trading Strategy, SEB på johan.y.lindgren@seb.se eller 08-506 231 64.

Senast uppdaterad:  den 12 mars 2014

Hade du nytta av den här informationen?