Pressmeddelanden

Guldklubban – Utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap

2014 års mottagare är Tomas Billing och Bob Persson

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap utdelades till Tomas Billing, NCC och Bob Persson, Persson Invest. Utmärkelsen delades ut för tionde året i rad vid en ceremoni i Stockholm i närvaro av H.K.H. Prins Daniel.

Publicerad: 2014-11-26

– Tomas Billings och Bob Perssons ordförandeskap är goda föredömen i svenskt näringsliv. De visar hur ett gott ledarskap i styrelsearbetet resulterat i framgång för hela bolaget, säger Lars-Erik Forsgårdh, ordförande i StyrelseAkademien.

Guldklubban är en årlig utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap instiftat av Deloitte och StyrelseAkademien. Tanken med Guldklubban är att lyfta fram ordförandeskapets viktiga roll för framgång i svenska bolag. Rollen som ordförande ökar och blir allt mer tydlig i företag oberoende storlek och ägare. Därför utdelas Guldklubban i två klasser på nationell nivå; en för onoterade bolag och en för noterade bolag.

Del ur juryns motivering för Bob Persson, Persson Invest i klassen onoterade företag:
Styrelsen i Persson Invest har en tydlig roll som självständigt beslutsorgan, och styrelsearbetet bedrivs systematiskt och professionellt. Bob Persson leder detta arbete med kunnighet och effektivitet men också med den lyhördhet och värme och det genuina intresse för människor som kännetecknar hans person. Hans ordförandeskap är ett föredömligt exempel på hur en väl fungerande styrelse kan tillföra värde i ett helägt familjeföretag.

Del ur juryns motivering för Tomas Billing, NCC i klassen noterade företag:
Under Tomas Billings ordförandeskap har NCC utvecklats till ett av Sveriges ledande byggbolag med god och stabil lönsamhet. Sedan 2001 har bolagets totala aktieägarvärde nästan femdubblats. Denna utveckling bär i hög grad Tomas personliga signum. Med sin starka fokusering på den långsiktiga affären, sin höga energinivå och skarpa analysförmåga, i kombination med en stor portion nyfikenhet och prestigelöshet, har han framgångsrikt fört NCC genom tre utvecklingsfaser: turnaround, konsolidering och tillväxt.

– God svensk tradition för ordförandeskapet kombinerar ödmjukhet och tydligt ledarskap. Årets utmärkelser visar hur framgångsrika sådana egenskaper är i kombination med en väl utvecklad känsla för bolagens strategiska frågor och vägval, säger Svante Forsberg, ordförande i Deloitte.

Förra årets Guldklubba gick till Olle Nordström i klassen noterade bolag, ordförande i Sweco AB och i klassen onoterade bolag till Monica Lindstedt, ordförande i Hemfrid AB.

Mer information

För ytterligare information och filmade intervjuer med pristagarna, besök www.guldklubban.se. För vidare kommentarer vänligen kontakta Lars-Erik Forsgårdh, ordförande i StyrelseAkademien på mobiltelefon 070-816 11 76 eller Svante Forsberg, ordförande för Deloitte på 0733-97 22 10.

Stiftelsen Guldklubban, instiftat 2005 av revisions- och konsultföretaget Deloitte och den ideella föreningen StyrelseAkademien, arrangerar Guldklubban i samarbete med private equity-företaget Fairford Group, rekryteringsföretaget Heidrick & Struggles, SEB och advokatbyrån Roschier. Mediepartner är Dagens Industri.

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt, riskhantering, finansiell rådgivning, business consulting och outsourcing av ekonomifunktioner. Företaget är en del av det globala nätverket Deloitte Touche Tohmatsu Limited med 200 000 medarbetare i 150 länder.Med förstklassig kompetens och lokal expertis samverkar man inom nätverket för att skapa och skydda värden för klienterna, oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. I Sverige har företaget 1 100 medarbetare vid ett trettiotal kontor som arbetar för att nå nätverkets gemensamma vision – To be the standard of excellence.  
www.deloitte.se

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för en professionalisering av styrelsearbetet i svenska företag. Verksamheten bedrivs i form av 18 ideella lokala föreningar, med över 6 000 medlemmar, sammanhållna i den nationella föreningen StyrelseAkademien Sverige. Missionen är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse
för företagens lönsamhet och utvecklingskraft bland annat genom utbildning, rekrytering, nätverk och opinionsbildning. Medlemmar är styrelseledamöter, företagsledare, entreprenörer, ägare och andra centralt placerade personer i svenskt näringsliv.
www.styrelseakademien.se

Hade du nytta av den här informationen?