Pressmeddelanden

​Prins Daniel delade ut Guldklubban 2016 till Klarnas Eva Cederbalk och Bolidens Anders Ullberg

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2016 tilldelas Eva Cederbalk för sitt ordförandeskap i Klarna mellan 2011 och 2016 i klassen onoterade bolag och Bolidens ordförande Anders Ullberg i klassen noterade bolag. Utmärkelsen delades ut av H.K.H. Prins Daniel vid en ceremoni i Stockholm 1 december.

Publicerad: 2016-12-01

– Årets utmärkelser är tydliga exempel på hur en kompetent och långsiktigt inriktad ordförande påverkar ett bolags ekonomiska tillväxt och även positiva utveckling i samhället, säger Svante Forsberg, senior partner på Deloitte.

Guldklubban är en årlig utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap instiftad av Deloitte och StyrelseAkademien Sverige. Tanken med Guldklubban är att lyfta fram ordförandeskapets viktiga roll för framgång i svenska bolag. Rollen som ordförande blir allt mer betydelsefull i bolag oberoende storlek och ägare. Därför delas Guldklubban ut i två klasser på nationell nivå; en för onoterade bolag och en för noterade bolag.

Del ur juryns motivering för Eva Cederbalk:
"Rollen som ordförande i ett snabbväxande IT-bolag med en styrelse bestående av unga, drivande entreprenörer, finansiellt krävande riskkapitalister och starka, självständiga kollegor, är komplex och krävande. I kraft av sin gedigna branschkunskap, starka fokusering på de väsentliga framtidsfrågorna och en nära och förtroendefull samverkan med bolagsledningen har hon skapat ett effektivt styrelsearbete som på ett avgörande sätt format Klarnas strategiska inriktning."

Del ur juryns motivering för Anders Ullberg:
"Genom sin breda kompetens, sitt metodiska och målinriktade arbetssätt och en osviklig förmåga att skilja mellan de viktiga och mindre viktiga frågorna har han format ett styrelsearbete som varit genuint värdeskapande för bolagets ägare, anställda och omgivande samhälle. Han är också en skicklig mötesledare som engagerar alla i styrelserummet och med sin sträva men vänliga humor skapar en positiv atmosfär som leder diskussionen till tydliga och väl underbyggda beslut."

– Eva Cederbalk och Anders Ullberg visar hur föredömligt ledarskap, gott affärssinne och djupt samhällsengagemang tillsammans skapar stora värden i och kring ett bolag, säger Lars-Erik Forsgårdh, hedersordförande i StyrelseAkademien Sverige.

Årets utmärkelse är den tolfte i rad. För mer information och filmade intervjuer med årets och tidigare pristagare, besök www.guldklubban.se. För vidare kommentarer, vänligen kontakta Svante Forsberg, senior partner Deloitte på +46 733 97 22 10 och Lars-Erik Forsgårdh, hedersordförande StyrelseAkademien Sverige på + 46 708 16 11 76.

2015 gick Guldklubban till Kanonadens ordförande Per-Olof Westlin, i klassen onoterade bolag och Getinges ordförande Carl Bennet, i klassen noterade bolag.

Guldklubban instiftades 2005 av revisions- och konsultföretaget Deloitte och ideella föreningen StyrelseAkademien Sverige. Guldklubban delas ut i samarbete med private equity-bolaget Fairford Group, advokatfirman Hannes Snellman, konsultbolaget Russell Reynolds och SEB. Mediapartner är Dagens industri. Ordförande i juryn är Staffan Bohman. Övriga jurymedlemmar är Viveca Ax:son Johnson, Lotta Edling, Annelie Karlsson, Bob Persson, Lars Pettersson och Caroline af Ugglas.

StyrelseAkademien Sverige är en ideell förening som verkar för en professionalisering av styrelsearbetet i svenska bolag. Verksamheten bedrivs i form av 18 ideella lokala föreningar, med över 6 000 medlemmar, sammanhållna i den nationella föreningen StyrelseAkademien Sverige. Missionen är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse
för bolagens lönsamhet och utvecklingskraft bland annat genom utbildning, rekrytering, nätverk och opinionsbildning. Medlemmar är styrelseledamöter, företagsledare, entreprenörer, ägare och andra centralt placerade personer i svenskt näringsliv.

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 244 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter. 

Mer om Guldklubban

Här hittar du mer information, filmade intervjuer och tidigare mottagare av utmärkelsen.

Till guldklubban.se
Hade du nytta av den här informationen?