Pressmeddelanden

”Kompetensutvisningar har gett en dålig bild av Sverige”

Publicerad: 2019-07-01

Sverige ligger i topp bland världens högst ansedda länder. Men att attrahera och behålla kompetens är en av företagens största utmaningar. Det enades panelen om under seminariet ”Hur säkrar Sverige långsiktig konkurrenskraft?” som arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen.

– Det finns ett jättestort intresse hos högkvalitativ arbetskraft att komma hit. Men den största utmaningen kring bilden av Sverige är att vi har svårt att behålla kvalificerad arbetskraft. Kompetensutvisningar har skapat en dålig bild av Sverige, sa Madeleine Sjöstedt, generaldirektör på Svenska institutet (SI) som jobbar med att öka förtroendet och intresset för Sverige.

Förutom Madeleine Sjöstedt bestod panelen av Martin Gren, grundare av Axis, Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen, Peter Löfgren, CEO på Synerleap (ABB) och Andreas Lundgren, Head of Engineering för Tink.

Problemet med att behålla kompetens känns igen hos flera i panelen. Både Peter Löfgren och Andreas Lundgren instämmer med problematiken kring kompetensutvisning.

– Vi har rekryterat en person från migrationsverket för att hantera den typen av frågor, sa Martin Gren.

I övrigt var Sveriges starka tech-community något som lyftes fram som en stark faktor för Sveriges konkurrenskraft.

– Det är tack vare företag som Spotify och Klarna som vi har kunnat växa på det här sättet, sa Andreas Lundgren på Tink. Vi måste satsa på att få hit ännu mer spetskompetens som ger en ränta-på-ränta-effekt och lockar hit ännu fler.

Han fick medhåll av Peter Löfgren.

– Ekosystemet är väldigt viktigt. Man ser att här händer det saker, det är allt som räknas.

Att ordna med bostäder till kompetens som kommer till Sverige är fortfarande en utmaning. Liksom skolgång för de barn som följer med till Sverige. Martin Gren lyfte också riksbankens politik och en svag krona som han menar minskat omvandlingstrycket och innovationskraften i svenskt näringsliv.

– Vi måste komma ifrån den här vansinniga penningpolitiken.

Från vänster: Andreas Lundgren, Head of Engineering för Tink, Martin Gren, medgrundare av Axis, Peter Löfgren, CEO på Synerleap (ABB), Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen och Madeleine Sjöstedt, generaldirektör på Svenska institutet (SI). 

Deloittes och Affärsvärldens program i Almedalen

Måndag 1 juli
11.00–11.50 Integritet på nätet – finns det?
13.00–13.50 Hur säkrar Sverige långsiktig konkurrenskraft?

Tisdag 2 juli
11.00–11.50 Vem vinner på framtidens handel?
12.30–13.20 Penningtvätt – hur kan de kriminella organisationerna stoppas?
14.00–14.50 Svenskarna och skuldberget – är hushållens lån en risk för ekonomin?
16.00–16.50 Hur påverkar Kina svenskt näringsliv?

Onsdag 3 juli
11.00–11.50 Borde svenskt näringsliv bli mer protektionistiskt?
13.00–13.50 Vart är konjunkturen på väg?
14.00–14.50 E-krona – vem gynnar den?

Läs mer om vårt program i Almedalen >

Hur säkrar Sverige långsiktig konkurrenskraft?

Hade du nytta av den här informationen?