Nyheter

Järnvägar - vad är problemet egentligen?

Deloitte i Almedalen 2014

Trafikverket och tågoperatörerna eniga: Tågtrafiken har aldrig varit bättre men kräver långsiktig politik

Svenskarna tycker om att åka tåg och värnar om den spårbundna trafiken. Ändå har järnvägen dåligt rykte. Även myndigheter som Riksrevisionen har riktat kritik mot hur den svenska järnvägen sköts.

- Problemen måste ses som en helhet och dagens läge bör jämföras med tidigare. Tågtrafiken har aldrig varit så hårt utnyttjad som nu och efterfrågan ökar hela tiden. Trots många negativa rubriker, inte sällan kopplade till pendeltrafiken, ökar säkerheten. Det behövs inga nya organisatoriska lösningar, enbart praktiskt arbete ute på fältet och fler järnvägsspår, säger Gunnar Malm, generaldirektör, Trafikverket.

- Ju öppnare vi är, desto mer kritik får branschen. Problemen var betydligt större förr i tiden. Vi har ett underskott som vi stegvis arbetar bort, säger Gunnar Malm.

Det framkom vid seminariet ”Järnvägar – vad är problemet, egentligen?”, som anordnades i Almedalen av revisions- och konsultföretaget Deloitte och Affärsvärlden. I panelen fanns också Klas Wåhlberg, vd Bombardier Transportation Sweden, Jan Kilström, vd, Green Cargo, Peter Viinapuu, vd, MTR Nordic samt Mats Nyblom, vd, Hector Rail. Moderator var Jon Åsberg, chefredaktör Affärsvärlden

Samtliga företrädare för branschen lyfte fram komplexiteten där olika förseningar förs vidare i hela systemet. Orsakerna är en blandning av eftersatt underhåll, skador på vagnarna och olika tekniker som inte alltid är anpassade till varandra. Även spårolyckor och kopparstölder påverkar trafiken.

- Förväntningar är högt ställda och det är bra. Läget under nästa mandatperiod i riksdagen borde vara perfekt för en storsatsning på svensk järnväg. Vi behöver en stabil investeringsplan för svensk järnväg, säger Klas Wåhlberg, vd Bombardier.

Almedalen 2014

Deloitte och Affärsvärlden arrangerar sex seminarier i Almedalen 2014, Strandgatan 22.

Läs mer om dem här >

Publicerat 2014-07-01 kl 14.30

Hade du nytta av den här informationen?