Nyheter

Experter om svenska skolorna:

Föräldrarna borde välja lärare snarare än skola och ägarform

– Familjernas möjligheter att välja friskolor leder inte till sämre skolresultat, snarare tvärtom. De skillnader som finns i utbildningen på olika håll ska avhjälpas med extra anslag. De bästa lärarna finns oftast inte på skolor som har det svårast, säger Bertil Östberg, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet, på seminariet ”Kan vinster rädda skolan?” i Almedalen, som arrangerades av revisions- och konsultföretaget Deloitte och Affärsvärlden.

I panelen deltog också Marcus Strömberg, vd Academedia, Fredrik Lindgren, vd Kunskapsskolan, Gunilla Hedman, kvalitets-och utvecklingsansvarig för Barn och Ungdom i Örebro Kommun och tidigare rektor Stora Mellösa Skola. Moderator var Erik Wahlin, redaktionschef Affärsvärlden.

– Det är farligt när politiker hävdar att konkurrensen bland skolorna inte är ett självändamål. Valfriheten är otrolig viktig, säger Marcus Strömberg vd Academedia och fortsätter:

– Svenska folket vill ha kvalitet i skolan, det borde vara huvudfrågan. Idag går 300 000 elever i friskolor. Det är ett stort förtroende som förtjänats efter många av bra arbete. Vi själva började med 250 anställda och har idag 12 000 anställda. Frågan gäller om vi ska ha företag och konkurrens i välfärden. Förbjuder man utdelning förbjuder man företag och konkurrens.

Gunilla Hedman, Örebro kommun:
- Kommunala skolor har lärt sig mycket av friskolorna hur man bygger sin verksamhet kring en idé och målsättning med skolarbete. Visst är det skillnad mellan olika skolor, men allra störst är skillnaden mellan klassrummen. Egentligen borde eleverna snarare välja lärare än skola och skolform.

– De kommunala skolorna som får utökat ansvar att sköta sin ekonomi fungerar bättre. Att själva kunna planera budgeten mellan olika år ger bättre effektivitet som uppenbarligen lockar bra lärare och skolledare. I vår kommun bjuder vi in både kommunala skolor och friskolorna som likvärdiga när det gäller kommunens skolplanering. Vi har alla elevernas bästa för ögonen, säger Gunilla Hedman.

 

Hade du nytta av den här informationen?