Pressmeddelanden

Nya regler för kinesiska investeringar ska skydda europeiska intressen

Publicerad: 2019-07-02

Sverige och Europa har nytta av kinesiska direktinvesteringar – om de sker av rätt bolag och i rätt sektorer. Nu ser Sverige fram emot ny samordning inom EU för att få bättre kontroll på de växande kinesiska investeringarna. Det framkom under seminariet ”Hur påverkar Kina svenskt näringsliv?” som arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen.

Panelen bestod av Karine Hirn, partner East Capital Hongkong, David Hallgren, Trade Commissioner China Business Sweden, Johan Bygge, Senior Advisor för EQT Asia, Karl Hallding, forskare Stockholm Environment Institute och Carolina Dackö, partner och advokat Mannheimer Swartling samt expert på regler kring direktinvesteringar.

I fjol var vart femte av Kinas företagsköp i Europa svenskt och när det gäller antalet anställda så är Kina det land som har expanderat sitt ägande i Sverige mest de senaste tio åren. Moderator Erik Wahlin, chefredaktör Affärsvärlden, frågade panelen om vi varit för naiva mot direktinvesteringar från kinesiska bolag.

– Kinesiska bolag har en lojalitet mot staten och vi konkurrerar inte på samma villkor på den internationella marknaden. De ställer inte upp på de regelverk som finns inom WTO och det måste till ett politiskt tryck, sa Johan Bygge.

– I Sverige finns inget system för screening av direktinvesteringar som gör att man kan peka på en känslig sektor. Det regelverk som träder i kraft inom EU hösten 2020 kommer göra att vi måste agera efter samma spelregler och Sverige undviker att bli utspelade mot andra medlemsländer, sa Carolina Dackö.

En vaksamhet mot kinesiska investeringar i känsliga sektorer är rimligt, höll flera i panelen med om.

– Deras marknadsreformer stannade av för 20 år sedan och efter det har de backat och infört en hel del obehagliga regler kring till exempel företags påtvingade lojalitet mot staten. Samtidigt vet vi inte hur länge den här obehagliga regimen finns kvar och när den försvinner vill vi ju ha kvar goda relationer.

David Hallgren säger att en för stor Kina-skräck blir fel.

– Paranoid beröringsskräck är minst lika farligt som naivitet. Det finns kinesiska bolag som kan vara bra ägare och tillföra nytt kapital, kompetens och nätverk. De bolagen vill vi ha!

Från vänster: Karl Hallding, forskare Stockholm Environment Institute, Johan Bygge, Senior Advisor EQT Asia, Carolina Dackö, partner Mannheimer Swartling, Karine Hirn, partner East Capital Hongkong och David Hallgren, Trade Commissioner China Business Sweden.

Deloittes och Affärsvärldens program i Almedalen

Måndag 1 juli
11.00–11.50 Integritet på nätet – finns det?
13.00–13.50 Hur säkrar Sverige långsiktig konkurrenskraft?

Tisdag 2 juli
11.00–11.50 Vem vinner på framtidens handel?
12.30–13.20 Penningtvätt – hur kan de kriminella organisationerna stoppas?
14.00–14.50 Svenskarna och skuldberget – är hushållens lån en risk för ekonomin?
16.00–16.50 Hur påverkar Kina svenskt näringsliv?

Onsdag 3 juli
11.00–11.50 Borde svenskt näringsliv bli mer protektionistiskt?
13.00–13.50 Vart är konjunkturen på väg?
14.00–14.50 E-krona – vem gynnar den?

Läs mer om vårt program i Almedalen >

Hur påverkar Kina svenskt näringsliv?

Hade du nytta av den här informationen?