Nyheter

Nya krav förändrar synen på militär stabilitet

Global Defense Outlook 2013

Förändrade ekonomiska och strategiska förutsättningar sätter press på militärpolitiska beslutsfattare i Sverige och världen över. Kraven på militär stabilitet och säkerhet måste allt tydligare vägas mot lägre skatteintäkter och stigande kostnader för den sociala välfärden.

I motsats till Europa och USA väljer Ryssland, Kina och flera länder i Asien och Afrika ökande militära budgetar. I rapporten Global Defense Outlook 2013 diskuterar revisions- och konsultföretaget Deloitte olika synsätt som påverkar ländernas försvarspolitik.


Rapporten utgår från olika politiska realiteter, nuvarande praxis och nya trender som påverkar företagen, politikerna och militärer världen över.

Global Defense Outlook 2013
Hade du nytta av den här informationen?