Nyheter

Regionala krav på service driver nya former av samfinansieringar

Kommuner och landsting är på väg att gradvis öppna dörrarna för ökad samverkan med privata byggare och investerare, även för mindre byggprojekt som skolor och simhallar. Många politiker är positiva och företag väntar nu på nya projekt som ska kunna kombinera kommunens kvalitetsbehov och investerarnas krav på avkastning. Det framkom på seminariet Offentlig privat samverkan – OPS så in i norden! som arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen på onsdagen.

Paneldeltagarna var Alexander Kielland, kommersiell chef på Skanska Sverige, Anders Lindström, VD SL, Torbjörn Rosdahl, Finanslandstingsråd Stockholms läns landsting.

OPS är en form av offentlig upphandling där ett privat företag eller konsortium tilldelas uppdraget att finansiera, bygga och under en längre tid driva en offentlig företeelse, hittills vanligen sjukhus, motorvägar eller ett större brosystem. Förutom byggandet överlåts oftast delar av finansiering och drift. Sverige ligger lite efter till exempel Norge och Finland där OPS börjar bli mer integrerat i den offentliga ekonomin.

Hittills har endast de stora byggbolagen varit intresserade av kommande OPS-anbud i Sverige och Norden, mycket på grund av osäkerheten inom byggbranschen. Men fler varianter kring finansiering, drift och annan samverkan öppnar dörrarna även för mindre företag samt företag från andra branscher.

– OPS är ett exempel på hur offentlig och privat samverkan generellt kan utvecklas. Ett landsting kan lättare känna till en verksamhets årliga kostnader med förutbestämt innehåll och kvalitetsnivå, säger Torbjörn Bengtsson, Director inom Public Sector på Deloitte.

Deloitte arrangerade i samarbete med Affärsvärlden ytterligare två seminarier under veckan i Almedalen - Bankernas kris, vem betalar? samt China’s role in the European/Swedish Financial Market.

Hade du nytta av den här informationen?