Nyheter

Social Progress Index 2014

Nya Zeeland toppar medan Sverige tappar

Sverige tappar placeringar men rankas med de nordiska grannarna fortfarande bland de länder som har bäst social samhällsutveckling i världen. Sverige hamnar i år på en sjätteplats av 132 undersökta länder, enligt Social Progress Index 2014 som lyfter fram andra värden än enbart ekonomi.

I jämförelse med föregående års mätning har Sverige gått från en första till en sjätte plats. Tillbakagången förklaras till stor del av att årets mätning omfattar betydligt fler länder. Av EU-länderna kommer nu Nederländerna högst på listan och Estland och Slovenien slår EU-jättar som Italien, Frankrike och Spanien.

Rapporten visar tydligt att fattigdom, ojämlikhet och social oro kan inte lindras enbart genom ekonomisk tillväxt, utan också en politisk vilja som tar hänsyn till landets olika förutsättningar. USA hamnar till exempel på en 16:e plats med Costa Rica inte långt efter på en 25:e plats. Sveriges styrkor beskrivs som personlig säkerhet samt tillgång till kommunikation och information. De största utvecklingsområdena ligger inom integration. 

I nätverket av specialister bakom rapporten finns revisions- och konsultföretaget Deloitte och flera andra ledande internationella företag och organisationer.

– Vår utgångspunkt för samarbetet är att näringslivet har en viktig roll att spela i att hitta lösningar på utmaningar i världen. Social Progress Index är ett verktyg som kan inspirera till samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor och övriga samhället, säger Jan Berntsson, vd på Deloitte. 

Undersökningen grundar sig på fakta och analyser från Världsbanken och FN:s världshälsoorganisation, WHO. Utvecklingen av indexet har skett av en grupp forskare och experter under ledning av professor Michael E Porter från Harvard Business School.

De länder som ligger i topp är konsekvent framgångsrika inom tre dimensioner av sociala framsteg som SPI tar fasta på – grundläggande behov, välbefinnande och enskilda möjligheter för medborgarna. Indexet ger en detaljerad insyn i länders relativa styrkor och svagheter och ger vägledning om vilka områden man bör satsa på för att få en bättre samhällsutveckling och ett mer framgångsrikt samhälle. 

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta pressansvarig Christer Ahlgren på chahlgren@deloitte.se.

Hade du nytta av den här informationen?