Pressmeddelanden

Smarta städer ska stärka medborgarnas demokrati

Deloitte i Almedalen

Publicerat: 2016-07-04

– Digitalisering ska driva hållbarhet. Därför måste olika kommunala delar fortsätta samverka med varandra och privata aktörer med digitalisering som ett gemensamt verktyg. Den stora utmaningen är att koppla ihop digitalisering med sociala mål för medborgarnas bästa. Nyckeln är att öppna upp samhället även till de grupper som inte dagligen använder olika applikationer i sina mobiler. Det kan handla om felanmälningar och information till politiska idéer, säger Ann Hellenius, CIO i Stockholms Stad. 

Fredrik Oscarson, vd på Mobiento/ Deloitte Digital.

– Det händer något med synen digitalisering i Sverige. Ledningsgrupper och högsta ledningarna i kommuner och landsting ställer frågan hur man på allvar kan utnyttja den digitala tekniken. Samtalen visar att man tar frågorna mycket seriöst och vill ta utvecklingen framåt med tydliga övergripande målsättningar.

Det framgick på seminariet ”Smarta städer – hot eller möjlighet”, som arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen. I panelen medverkade Ann Hellenius, CIO Stockholms stad, Alok Alström, General Manager Sweden, Uber, Per Mosseby, direktör för avdelningen för digitalisering, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting samt Fredrik Oscarson, vd på Mobiento/Deloitte Digital. Moderator var Erik Wahlin på Affärsvärlden.

Marknaden för så kallade smarta städer i världen lär passera drömgränsen på tusen miljarder dollar i värde i år. Ny infrastruktur i miljonstäder betyder stora kontrakt för teknikkonsultföretag och branschen räknar med att IT-tjänster till smarta städer nu växer med upp emot 20 procent årligen. 

Svenska företag är intressanta för sina internet-kunskaper men också för trafikplanering och kollektivtrafik. Uppkoppling mot internet är grundläggande för alla smarta lösningar. Det innebär att staden blir ett enda sammankopplat tekniskt system med uppkopplade sensorer för en mängd olika behov. Allt från snabbtåg, trafikövervakning, förbättrad avloppsrening, sociala digitala mötesplatser till mängder av privata och allmänna tjänster räknas in i begreppet. Det krävs alltså stora koordinerade investeringar för att bygga smarta samhällen.

– Samtidigt gör centrala och sammankopplade system medborgarna mer sårbara för tekniska störningar, obehörigt utnyttjande och sabotage. Vi har också en stor utmaning att hantera det digitala utanförskapet. I dagsläget räknar vi med att drygt en miljon svenskar inte på allvar är delaktiga i den digitala utvecklingen, säger Per Mosseby.

Panelen var överens om att Sverige riskerar att hamna på efterkälken på grund av att andra regioner i världen satsar mycket stora resurser på digitaliserade system. Den svenska självbilden att ligga mycket långt framme med IT-satsningar kan vara hinder för att ta viktiga besluten.

– Det handlar om att lösa de problem som uppfattas vara mest prioriterade i varje stad. Trenden är att vilja ha tillgång till olika lösningar när behoven finns, säger Alok Alström.

Hade du nytta av den här informationen?