Pressmeddelanden

Stärkt fokus på konsumenterna när FI kontrollerar bankerna

Deloitte i Almedalen 2017

Publicerad 207-07-04

Utforska innehåll

Skärpta regelverk har lett till större trygghet och utsortering av mindre seriösa aktörer. Men det har inneburit stora kostnader. Nu är läget att analysera resultaten och mer sätta nya regler i relation till kostnaderna.

– Vi har gjort en resa med fokus på kontroll och säkerhet efter finanskriserna. Nu gäller det att analysera effekterna. När det gäller konsumentskyddet har vi fortfarande en bit att gå. Skyddet här måste fortsätta stärkas, säger Malin Omberg, verksamhetsområdeschef på Finansinspektionen.

Det framgick på seminariet Bankerna och regelverken - önskad effekt till rätt pris, som arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen. I panelen medverkade Johan Torgeby, vd och koncernchef på SEB, Jacob de Geer, vd och medgrundare iZettle. Michael Wolf, Advisor på Blackstone, Eirik Winter, Nordenchef på Investment Banking och ordförande på Citi samt Malin Omberg, verksamhetsområdeschef för konsumentskydd på Finansinspektionen. Moderator var Erik Wahlin, chefredaktör på Affärsvärlden.

Enligt flera länders riksbanker har finansiella kriser visat att tidigare regelverk inte fångat upp riskerna för bankerna i tillräcklig utsträckning. Den så kallade Baselkommittén arbetade därför fram Basel III som stegvis införs med skärpta regler.

I Sverige inför Finansinspektionen ytterligare krav på bankernas kapital på grund av risker kring deras storlek i förhållande till landets befolkningsmängd. Bankavgifterna till den svenska så kallade resolutionsreserven är ett av skälen till att Nordea sägs fundera på att flytta sitt huvudkontor från Sverige.

– Bankerna och politiken lever i symbios. Skillnaderna mellan länderna i regler och krav måste fortsätta vara likvärdiga inom EU. Det är oroande när olika länder tycks varsla om nationella regler. Transparens och likvärdighet är viktigt, säger Johan Torgeby.

Panelen var överens om att svenska banker ligger långt framme för att möta politiska kraven, inte minst tack vare ökade digitala tjänster. 

 – För oss öppnar sig möjligheter när bankerna ändrar sina affärer på grund av nya regler. Branschen har mått bra av de skärpta synsätten, säger Jacob de Geer.

Deloitte och Affärsvärlden arrangerar i år sju seminarier och två frukostar med redaktörer på Strandgatan 22 i Almedalen. Årets övergripande tema är Hur säkrar vi ett framgångsrikt Sverige? Följ oss också på Twitter @DeloitteSE #davalm.

Läs mer om Deloittes och Affärsvärldens program i Almedalen.

Måndag 3 juli
13.00-13.50 Protektionism på framfart - hur påverkas Sverige och världen?
15.00-15.50 Politik och företagande – var finns långsiktigheten?

Tisdag 4 juli
11.00-11.50 Kan e-hälsa lösa vårdens utmaningar?
14.00-14.50 Bankerna och regelverken – önskad effekt till rätt pris?
16.00-16.50 Konkurrenskraft – är Sverige rustat för en plats i toppligan?

Onsdag 5 juli
11.00-11.50 Robotisering av samhället – paradis eller undergång?
14.00-14.50 Sviker bankerna företagen?

Stärkt fokus på konsumenterna när FI kontrollerar bankerna - Intervju med Johan Torgeby och Malin Omberg

Hade du nytta av den här informationen?