Nyheter

Utbildning, bostäder och skattesystemet viktigast för svenska konkurrenskraften

Deloitte i Almedalen 2014

– Konkurrenskraften borde vara en viktig fråga i politiken. Vi står inför dramatiska förändringar på grund av IT och den ökande gränslösheten. Nu måste alla länder jobba både med låga kostnader och expertkunskaper, säger Thomas Andersson, professor och ordförande, IUET.

Europa lider av att inte riktigt kunna effektivisera näringslivet i samma takt som tidigare. Det visar kvartalsrapporten World Economic Forums årliga rapport Global Competiveness 2013/14. Sverige värderas i rapporten för innovationsledd tillväxt, kvalitet på institutioner, hög effektivitet och transparens i samhället. Våra svaga områden sägs vara hög allmän skattenivå, bristande flexibilitet i lönesättning, trögt regelverk vid anställningar och skolelevernas kunskapsnivå inom naturvetenskapliga ämnen.

Frågorna diskuterades vid ett seminarium i Almedalen om svensk konkurrenskraft, arrangerat av revisionsföretaget Deloitte och Affärsvärlden. I panelen var Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare, Ola Pettersson, chefsekonom LO och Thomas Andersson, professor och ordförande IUET - partnerinstitut till World Economic Forum, tidigare Director vid OECD. Moderator var Jon Åsberg, chefredaktör Affärsvärlden.

Sverige ligger på sjätte plats i den senaste rapporten. Från 2004 och framåt ett starkt läge, men tecken visar en viss försvagning. Vi ser stora internationella förändringar. Skillnaden minskar och försvinner allt mer mellan utvecklingsländer och tidigare ledande länder. Många inkomster överstiger många av OECD-länderna.

– Utvecklingen är oroväckande. Vi står inför 15 år av stora obalanser mellan efterfrågan och tillgång på olika kompetenser. Risken är att vi har blivit lite av en fet katt, lutat oss tillbaka och litat på våra historiska framgångar. Sverige borde fortsätta att utveckla arbetskraftsinvandring inte minst nu när andra länder börjar sluta sig. Bra vore också om företagen lättare tilläts anpassa sina arbetsstyrkor till marknadens efterfrågan, säger Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare.

– Just utbildning är en av nyckelfrågorna för konkurrenskraften. Alla tycks vara överens om att det behövs större förändringar, där det inte räcker att diskutera privat ägande.


Konkurrenskraften ökar hållbart när vi kan förena företagarperspektivet och samhällsperspektivet. Jag är hoppfull att frågorna nu tycks tas på allvar, säger Ola Pettersson, chefsekonom, LO.

– Vi behöver se över hela vårt skattesystem. Jag ifrågasätter obalansen mellan arbete och ägande. Här borde tyngdpunkten ändras, säger Ola Pettersson.

Almedalen 2014

Deloitte och Affärsvärlden arrangerar sex seminarier i Almedalen 2014, Strandgatan 22.

Läs mer om dem här >

Publicerat 2014-06-30 kl 11.55 

Hade du nytta av den här informationen?