Deloitte

Life at Deloitte

Ledning och styrelse

Företagsledning

Erik Olin
Country Managing Partner

Didrik Roos
VD

Marika Fond 
Partner Consulting, ansvarig Finance & Performance

Morten Nielsen
Managing Partner Consulting

Kent Åkerlund
Head of Audit & Assurance

Andreas Marcetic
Private Equity - Managing Partner Financial Advisory

Zlatko Mehinagic
COO

Frida Haglund
Managing Partner Tax

Michael Bernhardtz
Head of Risk Advisory

Anna Pontén
Human Resources & Talent Partner

Jonas Ståhlberg
Risk & Reputation Leader

 
 

Styrelse

Hans Warén
Ordförande,
Partner Audit & Assurance

Christina Bergman
Partner Consulting

Anna Sabelström Holmberg
Partner Tax

Therese Kjellberg
Partner Audit & Assurance

Anders Rinzen
Partner Audit & Assurance, Umeå

 

 

 

 

 

Hade du nytta av den här informationen?