Artikel

Alumni

Nätverk för dig som arbetat hos Deloitte

Dagens Deloitte delar sin historia med tidigare kollegor som bidragit till vår framgång, men som med tiden gått vidare i arbetslivet.

Vi vill gärna behålla eller kanske återknyta bekantskapen med dig som arbetat för Deloitte, eller någon av de firmor som nu är en del av Deloitte. Du är därför varmt välkommen att gå med i vårt alumninätverk! I Stockholm, Göteborg och Malmö arrangerar vi träffar för våra alumner. Anmäl dig till Deloittes alumninätverk >

Är du redan medlem men behöver uppdatera dina kontaktuppgifter så kan du använda vårt uppdateringsformulär >

Du kan även gå med i Deloittes Alumnigrupp på LinkedIn. Där lägger vi upp nya rapporter och annan information som vi tror att du kan ha nytta av.

Är du en av våra tidigare medarbetare?

Välkommen till vårt Alumninätverk!

Registrera dig

Kontakta oss

Om du har frågor om alumninätverket eller någon av våra träffar är du välkommen att kontakta oss på alumni@deloitte.se.

Hade du nytta av den här informationen?

Related topics