Våra underleverantörer

Deloitte arbetar med följande underleverantörer för vissa delar av de tjänster som utförs inom våra uppdrag. Senast uppdaterad 2018-09-21.

Capture Counselor AB
Depona AB
Fortnox AB
Förvaltning i Östersund AB
GDM Konsult AB
Hans Andersson Recycling Stockholm AB
Hogia Enterprise Solutions AB
Hogia System AB
Johan Blennow AB
Manpower AB
Microsoft Office 365
Novare Potential AB
Penneo ApS
POOLiA Kontor AB
Recall Sweden AB
Shearman & Sterling LLP
Solbiten AB
Stena Recycling AB
Valtech AB
WAYS Sweden AB