Artikel

Deloitte inleder samarbete med Mitt Liv

Deloitte har nyligen inlett ett samarbete med Mitt Liv, ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald.

Om Mitt Liv – och mentorskapsprogrammet som bidrar till integration och mångfald!​

Mitt Liv är en religiöst- och partipolitiskt oberoende organisation som finansierar sin verksamhet genom partnersamarbeten med näringsliv och organisationer som delar synen på att mångfald är viktigt. Kärnverksamheten är mentorprogrammet Mitt Livs Chans där utlandsfödda med eftergymnasial utbildning som saknar arbete motsvarande sin kompetens, kopplas samman med personer som är etablerade på den svenska arbetsmarknaden och deras professionella kontakter och nätverk. Programmet har visat sig vara framgångsrikt och lett till att många av deltagarna fått relevanta jobb i Sverige.

Om samarbetet

Samarbetet med Mitt Liv sker inom ramen för vårt globala initiativ WorldClass, där vi tillsammans med Deloittes medlemsfirmor i hela världen har som ambition att förändra framtiden för 50 miljoner människor fram till 2030. Läs mer om WorldClass här >​

Samarbetet innebär bland annat att Deloittes medarbetare uppmuntras att bli mentorer och dela med sig av sin kunskap i mentorsprogrammet Mitt Livs Chans. Som mentor blir du ihopkopplad med en eller flera adepter, vars kompetens och erfarenhet liknar din egen, för att kunna ge värdefull coaching, tips och råd som kan leda till att adeptens kompetens tas tillvara. Genom samarbetet hoppas vi kunna bidra till att skapa en bättre framtid för adepterna genom att dela med oss av våra kontakter och erfarenheter.  Läs mer om innehållet i mentorsuppdraget.

Om du har frågor kring vårt samarbete med Mitt Liv får du gärna höra av dig via kontaktuppgifterna nedan!

Kontakta oss

Robert Lönn
rlonn@deloitte.se
+46 76 847 20 23

Anna Pontén
aponten@deloitte.se
+46 73 397 23 89

Hade du nytta av den här informationen?