Artikel

Integrationen är en av Sveriges största utmaningar

En mer inkluderande arbetsmarknad genom samarbete med Mitt Liv

2020 inledde Deloitte ett samarbete med Mitt Liv, en organisation som verkar för en mer inkluderande arbetsmarknad. Sedan starten har drygt 150 medarbetare och delägare från Deloitte varit mentorer i programmet Mitt Livs Chans, som riktar sig till utlandsfödda personer som kämpar för att få in en fot på den svenska arbetsmarknaden. Jan Berntsson, vd på Deloitte i Sverige, agerade mentor för första gången 2021 och har sedan dess haft två adepter och även ingått i Mitt Livs VD-nätverk, ett samarbete för en inkluderande arbetsmarknad.

- Integrationen är en av Sveriges största utmaningar. Även om det framför allt är en politisk fråga så anser jag att vi som företag, stor arbetsgivare och representant för näringslivet bör göra mer än tidigare och bidra på det sätt vi kan, säger Jan.

På Deloitte strävar vi alltid efter att göra en meningsfull skillnad och runt årsskiftet 2019/2020 inleddes ett samarbete med Mitt Liv, en ledande aktör inom mångfald och inkludering på arbetsmarknaden. Några veckor senare engagerade sig de första Deloitte-medarbetarna som mentorer i mentorprogrammet Mitt Livs Chans. Genom programmet blir de matchade med en adept som de coachar under fyra månaderna i syfte att öka förutsättningarna till att hitta ett kvalificerat jobb i Sverige.

Jan Berntsson, vd på Deloitte i Sverige, gjorde sin första insats i mentorskapsprogrammet under hösten 2021 och har engagerat sig som mentor i Mitt Livs Chans två gånger.

Mentor åt en adept från Bosnien Hercegovina

- Första gången blev jag matchad med en adept som ursprungligen kommer från Bosnien Hercegovina och som bott i Sverige några år. Hon hade haft ett arbete men sedan haft svårt att få ett nytt, trots en fin utbildning och gedigen erfarenhet. Jag var lite nervös inför mentorskapet, det var svårt att fullt ut veta hur jag skulle stötta på ett meningsfullt sätt, säger Jan.

Jan och hans adept träffades vid ett flertal tillfällen och han delade med sig av sin kompetens, erfarenhet och nätverk.

- Jag har verkligen fått upp ögonen för hur svårt det är för många med utländsk bakgrund att komma in på den svenska arbetsmarknaden, även om de har bra utbildningar och relevanta erfarenheter. Mina adepter har visat prov på både stort engagemang och drivkraft och sökt massor av jobb, men det har varit utmanande att få ett arbete, trots att många företag skriker efter arbetskraft. Personligen har mentorskapet varit mycket lärorikt och givande för mig, säger Jan.

Under våren 2022 hade Deloitte 39 aktiva mentorer, många av dem seniora ledare och delägare. I höst går Deloitte in på den femte omgången av mentorskapsprogrammet och det är även denna gång många som vill vara mentorer och bidra i programmet.

Handlingsprogram för att mäta inkludering på Deloitte

I mars 2022 gick Jan, tillsammans med sju andra bolags-vd:ar, samman i ett handlingsprogram för att skala upp arbetet för mångfald och inkludering i sina organisationer. Genom handlingsprogrammet förbinder sig Deloitte att börja mäta inkluderingen i företaget, säkerställa inkluderande rekryteringsprocesser, utbilda organisationens chefer och införa ett praktikprogram för utrikes födda med eftergymnasial utbildning.

- Jag tycker att man ska skrida till handling, inte bara prata. Jag är inte för att rita upp stora visioner utan börjar hellre göra saker och ta många små steg än sikta mot ett jättekliv. Genom nätverket har vi gjort en meningsfull skillnad och fått många i näringslivet att engagera sig ännu mer i denna viktiga fråga, säger Jan.

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Hade du nytta av den här informationen?