Swedish Impact report 2022

Swedish Impact report 2022

Deloitte strävar efter att skapa en ”impact that matters”. I artiklarna nedan berättar vi om några av de initiativ vi drivit och engagerat oss i det senaste året för att bidra till en positiv förändring för samhället, planeten och vår organisation.

fallbackimage
fallbackimage
fallbackimage
fallbackimage
fallbackimage
fallbackimage
fallbackimage

2022 Global Impact Report

Guided by our purpose to make an impact that matters, Deloitte people helped clients and communities navigate this disruptive year, strengthen connections and bring to life more equitable, sustainable futures.

More