Om oss

Deloitte Speak Up

Rapportera missförhållanden eller oegentligheter

Deloitte Speak Up är ett visselblåsarsystem för rapportering av missförhållanden eller oegentligheter kopplade till Deloittes verksamhet.

Innan du använder visselblåsarsystemet Deloitte Speak Up uppmuntrar vi dig att överväga att ta kontakt direkt med Deloitte, antingen via din kontaktperson eller någon annan hos oss. Om missförhållandet inte kan hanteras på detta sätt eller om du känner dig obekväm med att diskutera situationen med berörda personer kan du använda vår rapporteringskanal, Deloitte Speak Up. Anmälan kan göras dygnet runt via webben eller telefon. Det går bra att anmäla på svenska. Genom Deloitte Speak Up kan du välja att vara anonym. Deloitte Speak Up hanteras av NAVEX Global, en oberoende tredje part.

När du klickar på ”Send” på din anmälan registreras den för att därefter vidarebefordras till Deloittes Ethics team som bedömer och hanterar ditt ärende för vidare utredningen.

Din rapportering i en specifik fråga kan ha stor betydelse för vår verksamhet och vi vill gärna kunna föra en dialog med dig. Genom Deloitte Speak Up har du möjlighet att följa upp och kommunicera med oss angående det ärende som du har rapporterat.

Om du är tveksam till om din observation ska rapporteras eller inte, uppmanar vi dig att rapportera. Anmälningar som är av privat eller otillbörlig karaktär kommer inte behandlas.

Deloitte AB, 113 79 Stockholm är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i anslutning till din rapportering inom Deloitte Speak Up. Behandlingen sker i syfte att administrera och följa upp rapporteringar som lämnats inom ramen för Deloitte Speak Up.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter, om du begär det i en skriftlig ansökan. Du kan även begära att dina personuppgifter rättas eller raderas.

Deloitte Speak Up

Visselblåsarsystem för rapportering av missförhållanden
eller oegentligheter kopplade till Deloittes verksamhet.

Till verktyget

Kontakta oss

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter inom ramen för Deloitte Speak Up, eller om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta oss via e-post till privacy@deloitte.se eller per post till Deloitte AB, 113 79 Stockholm.

Hade du nytta av den här informationen?