Artikel

Sigma Technologys Carl Vikingsson: ”Vi visar att vi tar företagskulturen på allvar”

Första gången vi bokat in en intervju med Carl Vikingsson, tvingas vi ställa in när han i sista stund kommer på att han är i Sydafrika och därmed får svårt att ses i Stockholm dagen därpå. Han är där för att besöka de skolor som Sigma Technology stöttar genom Star for Life – en ideell organisation som arbetar för att minska spridningen av hiv och aids och hjälpa ungdomar i Sydafrika få tillgång till utbildning. Carl har besökt skolorna förr och har även denna gång ett fullspäckat schema. Vi hörs istället veckan därpå när han är tillbaka i Göteborg.

Carl firar i år 25 år som vd. Efter att ha börjat karriären som konsult i Sigma-koncernen, klev han på som vd i samband med börsintroduktionen 1997. Sigma Technology blev då ett eget bolag med fokus på produktinformation och inbyggda system. Och bolaget växte sedan snabbt. 2006 internationaliserade de sin verksamhet genom förvärv i Ungern och Ukraina och samma år öppnades kontor i Kina. När Sigma-koncernen blev utköpt från börsen 2013 fortsatte Sigma Technology sin tillväxtresa samtidigt som de breddade tjänsteutbudet.

Men framgångssagan handlar inte bara om stark tillväxt. Bolaget har vid flera tillfällen uppmärksammats för sin företagskultur. I somras tog de emot utmärkelsen Sweden’s Best Managed Companies för fjärde året i rad. Utmärkelsen, som delas ut av Deloitte i samarbete med Nasdaq, ges till svenska privatägda företag utifrån kriterier som tittar på just företagskultur, strategiskt fokus, operationell struktur och ekonomisk utveckling. Bolaget har dessutom hamnat bland topp tre på Universums lista över Sveriges bästa arbetsgivare de senaste tre åren, efter att ha blivit framröstat av sina anställda.

Men det pratas betydligt mer om företagskultur idag än vad det gjordes för 25 år sedan. Tänkte Carl på hur han ville att kulturen skulle se ut när han tillträdde som vd?

– Jag tänkte nog inte så mycket på det i början. Drivkraften då var att vi ville skapa en framgångsrik verksamhet och bli bäst på det vi gör. Så småningom började frågor kring kultur sippra in mer och mer, och för sju-åtta år sedan började det pratas alltmer om employer branding. Vi var tidiga på bollen och har sedan dess arbetat aktivt med att stärka vårt varumärke som arbetsgivare och mäta nöjdheten hos våra medarbetare, säger Carl.

En stor koncern med entreprenörsdriven kultur

I samband med utköpet från börsen bestämde sig Sigma Technology för att ändra sin struktur och organisera sig i dotterbolag, men fortsatt med centralt styre och gemensamma funktioner för ekonomi-, IT- och kommunikation. Det gör att dotterbolagen kan fokusera fullt ut på affären, rekrytering och att skapa en bra arbetsmiljö för sina anställda. Carl är övertygad om att strukturen sätter en särskild prägel på Sigma Technologys kultur.

– Vår värdegrund är central, men varje bolag har sitt eget DNA. Vår modell innebär att vi kan ta tillvara på den energi och drivkraft man ofta ser på startups och mindre bolag, samtidigt som våra anställda kan känna en trygghet i att de tillhör en stor, etablerad koncern, säger Carl.

För att skapa en känsla av sammanhållning och grupptillhörighet anordnar Sigma Technology årliga summits där anställda på dotterbolagen samlas under två-tre dagar. I år åker drygt 650 anställda till Grekland för att lära känna varandra och få ledningens bild av hur man ser på framtiden. Chefer bjuds dessutom in till leadership summits två gånger per år, och till ledarskapsdagar för att dela erfarenheter, diskutera utmaningar och ta hjälp och stöd av varandra.

– För att hålla ihop en större koncern krävs engagemang både från ledningen och medarbetarna. Vi ser till att skapa tillfällen för anställda att lära känna varandra mellan bolagen, och satsar mycket på våra ledarskapsprogram där vi ser till att våra chefer känner sig trygga i sin roll och att de delar samma värdegrund, säger Carl.

Betydelsen av en stark kultur i tider av kris

Som för de flesta företag innebar pandemin att företagskulturen utmanades, också på Sigma Technology. Bolagets anställda arbetade ofta utanför kontoren redan innan pandemin, men mänskliga möten och utbyten utgör en stor del av kulturen och dessa blev svåra att få till under de två år när hemarbete blev normen. Idag får anställda arbeta hemifrån i den utsträckning de vill, men många väljer att ta sig till kontoret och ledningen har prioriterat att skapa tillfällen för medarbetare att umgås socialt de senaste månaderna.

Även Rysslands invasion av Ukraina fick stora konsekvenser för Sigma Technology. Företaget hade med sina drygt 1 850 anställda i Ukraina ett stort ansvar att ta, samtidigt som kollegorna i Sverige kände oro. Ledningen hade stegvis höjt beredskapen i sin krishanteringsplan i månader. Veckan innan kriget bröt ut blev medarbetarna tillfrågade om de var intresserade av att allokeras till andra platser, och man påbörjade processer för att ta emot personal på kontor i västra Ukraina och i Budapest. Så sent som dagen innan invasionen hölls ett digitalt möte med anställda i landet där ledningen informerade om läget och de förberedelser man gjort.

Hur börjar man överhuvudtaget prioritera i en sådan situation?

– Vår högsta prioritet var att säkerställa trygghet av vår personal. Vi hade förberett oss en längre tid och hade åtgärder redo för det. Men tydlighet och transparens från ledningen är också oerhört viktigt. Vi skickade ut information till våra anställda – både i Sverige och Ukraina – varje dag under den första månaden, och fortsätter kommunicera regelbundet om läget än idag. Jag tror det gör att våra medarbetare känner sig delaktiga och sedda, säger Carl.

Vikten av autenticitet

Blickar man framåt tror Carl att det blir allt viktigare, särskilt bland yngre generationer, att företag är autentiska och att man visar i handling att man är den man påstår sig vara. Att man arbetar med frågor kopplat till hållbarhet, mångfald och inkludering och tar ett mått av samhällsansvar. Man ska heller inte vara rädd för att visa att man arbetar aktivt med sin kultur och att ständigt förbättra den.

– Jag tror att det faktum att vi varit med i Best Managed Companies och Universum flera år i rad sänder en signal om att vi värnar om vår kultur. Vi lägger inte ner arbetet när vi nått toppen, utan fortsätter att satsa och mäta oss mot de krav och målsättningar som finns. Det visar att vi tar dessa frågor på allvar, säger Carl.

Vad skulle han ge sig själv för råd om han kunde gå tillbaka till sin första dag som vd?

– Att vara autentisk och se människor för det dem är. Alla medarbetare har sina egna personligheter och om de får blomma ut, istället för att tvingas in i en mall som de inte trivs i, så blir det ett bra bolag.

Carl Vikingsson

Sigma Technology Group
Grundat 1997
3 400 anställda globalt
30 kontor i sju länder

Hade du nytta av den här informationen?