Artikel

Deloitte Supplier Code of Conduct

Deloittes engagemang i ansvarsfullt företagande är rotat i vårt Purpose – att göra verklig skillnad ("making an impact that matters") för våra medarbetare, samhället och klienter. Vårt purpose definierar vilka vi är och varför vi existerar. Våra Shared Values beskriver hur vi lever vårt purpose och vår Global Principles of Business Conduct förklarar vårt etiska åtagande. Vår Supplier Code of Conduct (“Supplier Code”) förmedlar våra förväntningar på leverantörer.

Hade du nytta av den här informationen?