Artikel

Effekter på finansiella rapporter avseende kriget i Ukraina

IFRS i fokus

Publicerad: Mars 2022

Den geopolitiska situationen i Östeuropa intensifierades i samband med Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022. Den grad till vilken företag redan har eller kommer att påverkas beror till stor del utav karaktären och varaktigheten av framtida händelser som är både osäkra och oförutsägbara, såsom ytterligare militära aktioner, tillkommande sanktioner och reaktioner på den pågående utvecklingen på den globala finansiella marknaden.

Politiska händelser och sanktioner förändras löpande och skiljer sig världen över. Deloittes globala nyhetsbrev IFRS in Focus — Financial reporting considerations related to the Russia-Ukraine War (iasplus.com) beskriver och redogör för några av de mest centrala effekterna av kriget som företag behöver beakta vid upprättande av externa finansiella rapporter. Nedan framgår några exempel:

  • Avbrott eller produktionsstopp i drabbade områden och grannländer.
  • Skada eller förluster av varulager eller andra tillgångar.
  • Stängning av vägar och anläggningar i andra drabbade områden.
  • Avbrott i leveranskedjor och resande i östra Europa.
  • Volatilitet i råvarupriser och valutor.
  • Störningar inom bankväsendet och kapitalmarknader.
  • Minskad försäljning och intjäning för verksamhet i drabbade områden.
  • Ökade kostnader och utgifter.
  • Cyberattacker.

Även ESMA har publicerat ett uttalande gällande situationen vilket lyfter viktiga områden, primärt inom övervakning och koordinering av aktiviteter samt rekommendationer att beakta, men som också medför värdefull information med påverkan på den externa finansiella rapporteringen: ESMA coordinates regulatory response to the war in Ukraine and its impact on EU financial markets (europa.eu).

Kontakta oss

Schon, Sofia
Partner
sschoen@deloitte.se
+46 73 397 12 95

Lundberg, Patrik
Manager
plundberg@deloitte.se
+46 70 080 27 29

Hade du nytta av den här informationen?