Artikel

Closing out 2022

iGAAP i fokus Januari 2023

Publicerad: Januari 2023

I denna specialutgåva av iGAAP i fokus redogörs för finansiella rapporteringsfrågor som kan vara relevanta för räkenskapsår som slutar den 31 december 2022 eller senare till följd av områden med särskilt fokus från redovisningstillsynen av den finansiella rapporteringen, den nuvarande ekonomiska miljön eller förändringar i redovisningsstandarder. Vårt globala nyhetsbrevet behandlar bland annat den genomgång som ”UK Financial Reporting Council (FRC)” genomfört kopplat till hur företag implementerat upplysningar i enlighet med Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) som identifierade fem förbättringsområden. Storbritannien var det första G20-landet som införde ett obligatoriskt upplysningskrav i enlighet med TCFD för deras största företag. Motsvarande upplysningskrav är i nuläget inte ett krav för svenska företag. Värt att notera är dock att upplysningskraven enligt TCFD till stor del har inarbetats i kommande hållbarhetsregelverk (CSRD och ESRS).

iGAAP i fokus

Vill du veta mer?

Läs mer i vårt globala nyhetsbrev

Kontakta oss

Therese Hagström
thagstrom@deloitte.se
+46 70 080 23 35

Joachim Mårtensson
jmartensson@deloitte.se
+46 76 847 24 15

Mattias Overud
moverud@deloitte.se
+46 70 080 30 80

Elina Peill
elpeill@deloitte.se
+46 75 246 20 00

Michael Thorstensson
mthorstensson@deloitte.se
+46 70 080 41 48

Hade du nytta av den här informationen?