Artikel

ISSB har publicerat de första IFRS Sustainability Disclosure Standards

iGAAP i fokus

Publicerad: Augusti 2023

International Sustainability Standards Board (ISSB) publicerade i slutet av juni 2023 två standarder:

  • IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information, och
  • IFRS S2 Climate-related Disclosures. 

ISSB-standarderna gäller inte direkt i Sverige, men svenska företag påverkas indirekt genom att ESRS, enligt CSRD, i största möjliga ska beakta det arbete som utförs av ISSB.

IFRS S1 anger övergripande krav för hållbarhetsrelaterade finansiella upplysningar med målet att ett företag ska lämna information om sina hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter som är användbar för primära användare av finansiella rapporter när de fattar beslut om att tillhandahålla resurser till företaget.

IFRS S2 anger kraven för att identifiera, mäta och lämna information om klimatrelaterade risker och möjligheter som är användbara för primära användare av finansiella rapporter när de fattar beslut om att tillhandahålla resurser till företaget.

Båda standarderna gäller för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2024 eller senare, med betydande övergångslättnader för att ge upprättare mer tid att anpassa rapporteringen av hållbarhetsrelaterade finansiella upplysningar och finansiella rapporter.

Under den första rapporteringsperioden som ett företag tillämpar IFRS S1, får företaget lämna information om endast klimatrelaterade risker och möjligheter (i enlighet med IFRS S2).

Läs mer i vårt globala nyhetsbrev (engelska):

iGAAP i fokus

Vill du veta mer?

Läs mer i vårt globala nyhetsbrev

Kontakta oss

Therese Ekberg
thagstrom@deloitte.se 
+46 70-080 23 35

Joachim Mårtensson
jmartensson@deloitte.se
+46 76-847 24 15

Elina Peill
elpeill@deloitte.se
+358 50 383 7763

Michael Thorstensson
mthorstensson@deloitte.se
+46 70-080 41 48

Hade du nytta av den här informationen?