Artikel

EU Taxonomin – Rapporteringskrav

iGAAP i fokus Januari 2023

Publicerad: Januari 2023

Europeiska unionen (EU) har, som ett svar på EU:s Green Deal och Paris avtalet, skapat en rapporteringstaxonomi (EU taxonomin) som en del av sin bredare strategi för hållbar finansiering. Syftet är att främja transparens och omfördela flöden av finansiellt kapital mot hållbara investeringar. Det är meningen att EU taxonomin ska vara ett verktyg som bidrar till att göra Europa klimatneutralt senast 2050 genom att göra det möjligt för investerare att omfördela investeringar till mer hållbara teknologier och företag.

Rapporteringskraven tillämpas delvis redan i rapporteringen för räkenskapsår 2021 och en mer omfattande rapportering krävs för räkenskapsår 2022.

EU taxonomin är ett klassificeringssystem för ekonomisk verksamhet som kan anses vara "miljömässigt hållbara" med ett (eller flera) av EU:s sex miljömål som fastställts i taxonomiförordningen. Ekonomisk verksamhet som har mest betydelse när det gäller målen för begränsning av och anpassning till klimatförändringarna har prioriterats och är med i taxonomin. Det är inte alla ekonomiska verksamheten som omfattas av taxonomin.

I EU:s taxonomiförordning fastställs också obligatoriska upplysningskrav för dem som omfattas av direktivet om icke finansiell rapportering (NFRD) (och det utvidgade tillämpningsområdet för direktivet om företagens hållbarhetsrapportering, CSRD, när det träder i kraft).

Taxonomiförordningen innebär ytterligare krav på information som finansmarknadsaktörer (t.ex. asset managers, pensionsfonder och försäkringsbolag) är skyldiga att lämna enligt EU:s regelverk för finansiella tjänster förordningen om offentliggörande av information om hållbar finansiering (SFDR).

Läs vårt globala nyhetsbrev iGAAP in Focus — EU Taxonomy — corporate reporting requirements (iasplus.com) för att få en helhetsbild av kraven på taxonomirapportering. Observera också att EU-kommissionen har publicerat två utkast till frågor och svar om taxonomin. De kan du hitta här:

iGAAP i fokus

Vill du veta mer?

Läs mer i vårt globala nyhetsbrev

Kontakta oss

Therese Hagström
thagstrom@deloitte.se
+46 70 080 23 35

Joachim Mårtensson
jmartensson@deloitte.se
+46 76 847 24 15

Mattias Overud
moverud@deloitte.se
+46 70 080 30 80

Elina Peill
elpeill@deloitte.se
+46 75 246 20 00

Michael Thorstensson
mthorstensson@deloitte.se
+46 70 080 41 48

Hade du nytta av den här informationen?