Artikel

Ändringar i IFRS 16 Leasingavtal

iGAAP i fokus November 2022

Publicerad: November 2022

International Accounting Standards Board (IASB) publicerade i september 2022 ändringar av IFRS 16 Leasingavtal med titeln Lease Liability in a Sale and Leaseback. Ändringarna innebär att en säljare-leasetagare, i efterföljande perioder, inte ska värdera leasingskulder från en sale and leaseback transaktion på ett sätt som leder till redovisning av en vinst eller förlust som hänför sig till den nyttjanderätt som den behåller. Ändringarna träder i kraft för redovisningsperioder som börjar den 1 januari 2024 eller senare, med tidigare tillämpning tillåten. Ändringen ska tillämpas retroaktivt i enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper, Ändringar i redovisningsuppskattningar och fel på sale and leaseback-transaktioner som ingås efter datumet för den första tillämpningen av IFRS 16.

iGAAP i fokus

Vill du veta mer?

Läs mer i vårt globala nyhetsbrev

Kontakta oss

Therese Hagström
thagstrom@deloitte.se
+46 70 080 23 35

Joachim Mårtensson
jmartensson@deloitte.se
+46 76 847 24 15

Elina Peill
elpeill@deloitte.se
+46 75 246 20 00

Michael Thorstensson
mthorstensson@deloitte.se
+46 70 080 41 48

Hade du nytta av den här informationen?