Artikel

Utvecklingen av ESG-rapporteringen i EU – Direktiv om hållbarhetsrapportering (CSRD)

iGAAP i fokus

Publicerad: Oktober 2022

I april 2021 antog EU-kommissionen ett förslag till ett direktiv om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD), som ersätter EU:s direktiv om icke-finansiell rapportering (NFRD). Direktivet om företagens hållbarhetsrapportering omfattar alla relevanta delar av miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning och syftar till att öka investeringarna i verkligt hållbar verksamhet i hela EU.

Slutliga förslag till formuleringar att inkludera i direktivet publicerades i juni 2022. Nu återstår endast slutliga rättsliga granskningar och översättningar innan den offentliggörs som det nya direktivet. I Oktober-utskicket av iGAAP i Fokus (fd IFRS i fokus) berättar vi om:

  • Vilka företag som kommer att omfattas
  • Från när de nya kraven gäller
  • Standarder för rapportering – European Sustainability Reporting Standards
  • Granskning av hållbarhetsrapportering
  • Kopplingen med EU:s gröna taxonomi 
  • Effekterna på kontrollmiljön och det bredare rapporteringslandskapet
  • Hur vi på Deloitte kan hjälpa er                                                                                                                                             

Vill du veta mer? Läs mer på engelska I vårt globala nyhetsbrev: iGAAP in Focus — European sustainability reporting: Worldwide reach of the Corporate Sustainability Reporting Directive (iasplus.com) 

Nytt format på iGAAP i Fokus (fd IFRS i fokus).

Vi vill med denna artikel även uppmärksamma på att iGAAP i Fokus, tidigare IFRS i fokus, har fått ett uppdaterat format. iGAAP in Fokus kommer framgent att publiceras i en snabbare takt och i ett mer kortfattat format, till exempel vid tidpunkten för utgivningen av nya och reviderade standarder och tolkningar, exponeringsutkast och diskussionsdokument, inklusive sammanfattningar av dokumenten och övervägande av de viktigaste ändringarna/förslagen inom både finansiell och hållbarhetsrapportering. 

Vi hoppas att ni som prenumererar kommer gilla det nya formatet och en mer frekvent publicering av nyhetsbrevet. Bli prenumerant via länken: Deloitte | Prenumerera på IGAAP i Fokus. Önskar du inte längre att vara prenumerant är du välkommen att kontakta oss. 

Klicka här för iGAAP i fokus nyhetsbrev

Kontakta oss

Nordqvist, Lennart
Partner
lnordqvist@deloitte.se
+46 76 827 13 24

Ekberg, Peter
Partner
pekberg@deloitte.se
+46 73 397 10 54

Flinting, Adrian
Senior Manager
afintling@deloitte.se
+46 70 080 23 50

Walmeus, Fredrik
Partner
fwalmeus@deloitte.se
+46 73 397 24 80

Overud, Mattias
Director
moverud@deloitte.se
+46 70 080 30 80

Peill, Elina
Director
elpeill@deloitte.se
+358 50 383 77 63

 

Hade du nytta av den här informationen?