Tjänster

Interim, projektstöd och automatisering

Specialister inom CFO:s ansvarsområde

Deloittes avdelning Finance Operations inom Consulting är specialiserad på CFO:s ansvarsområden. Vi erbjuder konsulter med hög kompetens och bred erfarenhet som snabbt kan komma in och stötta er på det sätt ni behöver för att er ekonomifunktion ska upprätthålla kontinuitet – i form av interimslösningar, automatisering och projektstöd av olika slag.

Interimstjänster

Om ni har behov av tillfällig assistans kan vi med kort varsel bistå med resurser på alla nivåer inom ekonomifunktionen. Vi tillhandahåller support på plats som hanterar och utvecklar roller och team inom finansfunktionen. Vi erbjuder en skräddarsydd lösning från CFO till personalfunktioner, exempelvis inom redovisning och kontroll.

Processutveckling

Vi hjälper våra kunder att möta höga förväntningar på kvalitet och effektivitet genom att utveckla finansfunktionen genom att förbättra processer, identifiera risker och genomföra interna kontroller.

Automatisering

Vi erbjuder utveckling och support av avancerad Excel-modellering och VBA-programmering samt fullskalig robot- och kognitiva automatiseringslösningar.

 
Vi är i framkant inom exempelvis:
  • RPA implementering
  • Rapportering i realtid
  • Molntjänster för bokföring
  • Blockchain inom ekonomifunktionen
  • Verktyg och modeller för att optimera er ekonomifunktion

Varför ska du välja Deloitte?

  • Global integrering: Varje konsult ger er tillgång till expertisen i hela Deloittes professionella nätverk
  • Best practice: Vår erfarenhet från olika uppdrag och företag gör att vi kan säkerställa att ni får bästa tänkbara stöd eller lösning för att förbättra er verksamhet
  • Ledande kompetens på området: Våra konsulter ligger i branschens framkant, bland annat genom utbildning i samarbete med Henley Business School

 

Genom kombinerad kompetens inom revision och controlling tillsamans med fokus på automatisering och förbättrade processer kan erbjuda stöd till ekonomifunktionen i linje med vår tids tekniska utveckling. Utvärderingar från våra klienter visar att de är väldigt nöjda med våra konsulter och de tjänster vi erbjuder.


- Morten Nielsen
Partner, Consulting, Finance & Performance, Deloitte

 

Ansvariga inom Finance and Performance

Stockholm

Marika Fond
Partner | Finance and Performance
mfond@deloitte.se
+46 76 847 22 56

Göteborg

Monika Perlheden
Senior Manager | Finance and Performance
mperlheden@deloitte.se
+46 70 080 42 73

Malmö

Martin Nilsson
Partner | Finance and Performance
mnilsson@deloitte.se
+46 76 847 23 16