Tjänster

Ekonomitjänster

Dagens ekonomifunktioner möter dagligen nya utmaningar och möjligheter som initieras av förändringar i teknologi, nya regelverk och olika lagstiftningar. Vi arbetar ständigt för att möta marknadens förändrade behov. Vi erbjuder lösningar inom hela ekonomifunktionen, både i form av  interimslösningar och projektstöd av olika slag. Till ert förfogande står en rad konsulter inom redovisning och ekonomistyrning som effektivt löser uppgifterna inom ekonomifunktionen med ett ständigt fokus på att effektivisera och optimera befintliga processer.

Interimslösningar

Om ni har behov av tillfällig assistans kan vi med kort varsel bistå med resurser på alla nivåer inom ekonomifunktionen.

Vid arbetsintensiva perioder, plötslig personalomsättning, sjukdom eller föräldraledighet är det ofta svårt att avsätta interna resurser för att utföra nödvändiga arbetsuppgifter. Vid dessa tillfällen behövs interimslösningar i ekonomifunktionen för att tillföra specialkompetens under en period. 

Våra konsulter är vana att ta sig an utmanande uppgifter, arbeta med företag under förändring och bidrar från dag ett med både engagemang och ansvar. Under uppdraget får du tillgång till den samlade kompetens som finns hos våra specialister. När vi lämnar uppdraget säkerställer vi dokumentation och överlämning till företagets personal.

Vi erbjuder assistans och kompetens när ni behöver den och under den tid ni önskar. Det kan gälla exempelvis redovisningsassistenter, redovisningschefer, controller, ekonomichefer eller andra funktioner inom er ekonomiavdelning. Eftersom en optimal lösning kan kräva en kombination av kompetenser och erfarenheter, skräddarsyr vi lösningar efter era behov.

Projekt i ekonomifunktionen

Företag står ofta inför utmaningar där utökade resurser och ny kompetens krävs för att åstadkomma förändring. Vi har ett operationellt angreppssätt och utgår från er unika situation och era behov och arbetar tillsammans med er personal. Med erfarenhet från olika bolag och branscher kan vi hjälpa er att förbättra arbetsrutiner i ekonomifunktionen, bokslutsarbeten och själva rapporteringen. Våra konsulter utgör då tillfälliga resurser i form av projektledare eller projektresurser och vid genomförandet av projektet hittar vi lösningar tillsammans där vi tillför kompetens och erfarenhet och ni tillför specifik kunskap om ert företag. 

Vi kan stödja er i projekt inom ekonomifunktionen, bland annat med:

  • Upprättande av ekonomihandbok
  • Effektivisering och optimering av processer
  • Effektivisering av månads-, kvartals- och årsbokslut
  • Dokumentation och implementering av interna kontroller 
  • Implementering av ERP system

Kontakta oss