Life at Deloitte

”Man lär sig mycket på kort tid här. Dels genom olika utbildningsmöjligheter som erbjuds, dels genom de varierande projekten som vi har möjlighet att arbeta med.”

Lina Johansson om möjligheter att specialisera sig på avdelningen Risk Advisory.

Lina arbetar som Senior Consultant på vår avdelning Risk Advisory där hon började direkt efter att ha tagit universitetsexamen.

Lina sökte till Risk Advisory på Deloitte efter rekommendation från en vän samt ett trevligt möte med företaget på Stockholms universitets arbetsmarknadsmässa. Sedan starten har hon arbetat inom flera projekt men började specialisera sig tidigt då hon fattade intresse för informationssäkerhet.

Vad arbetar du med?

Jag arbetar med risker inom IT och informationssäkerhet vilket innebär att vi hjälper våra kunder att identifiera och analysera potentiella risker och sårbarheter. IT-systemen är kritiska för att både verksamheterna och vårt samhälle ska fungera,  därför är det viktigt att bolag har kännedom om risker och sårbarhet för att på så vis kunna förebygga och motverka dessa. Vi hjälper därmed våra klienter med att ta fram åtgärder och rekommendationer på hur deras system och processer kan bli säkrare. 

Hur upplever du kulturen på arbetsplatsen?

En väninna rekommenderade mig att söka till Deloitte. Hon arbetade på Risk Advisory år 2015 då det bara var 30–40 anställda. Nu är vi 140 men den sammanhållning och gemenskap med kollegorna som min väninna berättade om är densamma. Jag tycker att det är väldigt inspirerande att arbeta på Risk Advisory då jag jobbar med kollegor med en oerhört hög kompetens och lång erfarenhet. Det bidrar till en trygg och inkluderande miljö där man dagligen får möjlighet att utvecklas och utmana sig själv. 

Kan du ge exempel på hur man ges tillfälle att specialisera sig?

Jag ville inte specialisera mig för tidigt och var tacksam för möjligheten att testa olika typer av projekt när jag kom till Deloitte, innan jag valde att specialisera mig på IT och informationssäkerhet. Man lär sig mycket på kort tid här. Dels genom olika utbildningsmöjligheter som erbjuds – till exempel genom programmet ”lunch by learning” – dels genom de varierande projekten som vi har möjlighet att arbeta med. Man styr själv hur mycket ansvar man vill ta under ett projekt, och självklart får man ta på sig mer om man vill utvecklas och utmanas i sin roll.

Vem tycker du borde söka till ert team?

Jag tycker att man ska söka till vårt team om man är driven och vill lära sig mycket på kort tid samtidigt som man utmanas och utvecklas. Man ska också vara öppen för att lära sig. Vi exponeras för många olika företag i vårt team och man får vara öppen för att anpassa sig efter olika klienter och branscher. Man ska också vara en person som har en stark teamkänsla. 

Vad skulle du ge för råd till studenter som är intresserade av en liknande roll som den du har?

Ingen förväntar sig att man ska vara expert som ny, så man ska inte bli rädd om man inte kan allt, utan villig att lära sig nya saker och ge sig an och våga! Man ska gå på sin magkänsla och våga utmana sig själv – det är så man utvecklas.

Lina Johansson

Anställningsår: 2020

Utbildning: Data- och Systemvetenskap på Stockholms universitet

Kontor: Stockholm

Hade du nytta av den här informationen?