Börja på Deloitte

Audit & Assurance

Förstå helheten, granska på djupet

Som revisor eller revisorsassistent arbetar du till stor del med granskning av våra klienters rutiner, interna kontroller, redovisning och finansiella rapporter.

Kanske associerar vissa revision till pappersarbete, men ditt jobb är mycket socialt och digitalt där du ständigt träffar nya människor både internt och hos klienter. Här utvecklas vi aktivt mot framtidens revision där granskning och analys blir mer och mer centralt. Ditt arbete varierar där du ena dagen kan delta vid en inventering, andra dagen granska kvartalsrapporter på ett stort noterat bolag för att tredje dagen diskutera operationella frågor med ekonomiansvarig eller annan person hos klienten.

Beroende på uppdrag kan ditt arbete vara intensivt under delar av året. Du arbetar i team och tillbringar största delen av din arbetstid hos klient. Enligt Deloittes modell har ditt team både seniora och juniora medarbetare och du får en varierad, individuell klientportfölj. Bredden på uppdrag och samarbetet med erfarna kollegor gör att du tidigt får sätta dig in i olika typer av verksamheter, stora som små med olika typer av ägarstruktur. Detta ger dig möjlighet att utvecklas och testa dig fram inom olika branscher för att lättare hitta något som du vill fördjupa dig inom. Du har möjlighet att arbeta med några av Sveriges största börsnoterade bolag i en utvecklande och digital miljö. Du intresserar dig för klienternas verksamhet och är analytisk med ett gott sinne för detaljer.

Revision är den största verksamheten inom Deloitte med närmare 800 medarbetare på kontor över hela landet. 

Din utbildning

Du har läst ekonomi och uppfyller Revisorsnämndens teoretiska krav för revisorsexamen (auktorisation).

Hade du nytta av den här informationen?