Life at Deloitte

Bodil Andersson

Redovisning

Titel: Senior Manager, Accounting/Redovisning

Kontor: Östersund

Anställningsår: 2003

Utbildning: Ekonomiprogrammet, Uppsala universitet

Hur hamnade du på Deloitte?

Jag är född och uppvuxen i Jämtland, så efter att ha studerat ekonomi i Uppsala och arbetat i Stockholm några år valde jag att flytta hem igen. Deloitte var det alternativ som kunde erbjuda såväl utveckling och utmaningar som arbete med större klienter, trots att Östersund har en begränsad andel stora företag i det lokala näringslivet.

Vad arbetar du med inom Accounting?

Jag ansvarar för den redovisningsavdelning som primärt arbetar med större distansoberoende klienter, där vi antingen tillhandahåller en ekonomitjänst i stordriftsformat eller anpassar delar av eller hela ekonomifunktionen. Mitt jobb är att leda ungefär 25 medarbetare i denna typ av redovisningstjänst. Jag har det övergripande ansvaret för att koordinera och kvalitetssäkra redovisningsuppdragen och samtidigt säkerställa att vi hela tiden förbättrar och utvecklar våra uppdrag gentemot klienter med fokus på optimering av rutiner och flöden i ekonomiprocessen. Spännvidden på våra uppdrag är allt från kompletta ekonomifunktioner för nationella klienter till mindre uppdrag för internationella klienter där kraven på redovisning och rapportering är komplexa.

Hur är det på kontoret?

I Östersund har Deloitte sitt näst största kontor i Sverige. Vi har gjort en tillväxtresa de senaste tio åren då vår kontorschef såg möjligheten att med teknikens hjälp kunna ha framförallt redovisningsklienter även utanför länets gränser. Det har gjort att majoriteten av oss i Östersund arbetar med redovisning, vilket är lite unikt om man jämför med andra kontor i landet. Oavsett vilken avdelning man arbetar på är det lätt att komma in i gemenskapen och vi arbetar många gånger med kombinerade uppdrag. Trots att vi har blivit ganska många så har vi ändå kvar känslan av ett litet kontor, då vi till exempel har gemensamma fika- och lunchtider.

Vilka utmaningar har du i ditt arbete?

Att vara del i den otroliga tillväxtresa som har varit och som förhoppningsvis ska fortsätta är givetvis en utmaning i sig. Generellt för branschen är det en utmaning att locka universitetsstudenter att läsa med redovisningsinriktning. Här måste vi bli bättre på att berätta att vi på dagens marknad har behov av kvalificerade ekonomiska rådgivare och analytiker som kan möta upp och förstå sina klienters individuella behov. Vi måste få bort den gamla kamerala bilden av yrket som faktiskt inte existerar idag. Förhoppningsvis kan branschens auktorisation av redovisningskonsulter förtydliga detta. Vi välkomnar alla studenter att höra av sig till Deloitte så kan vi berätta mer om utvecklingsmöjligheterna inom Accounting!

Hade du nytta av den här informationen?