Börja på Deloitte

Consulting

Innovativa lösningar på komplexa problem

Inom Consulting arbetar du som managementkonsult och stödjer ledande befattningshavare med strategi, teknologi och programledning av komplexa förändringsprojekt. I Sverige arbetar du inom Consumer Business, Financial Services, Telecom & Media Technology och Public Sector.

Dina arbetsuppgifter kan delas upp i två delar: de som utförs inom ramen för ett klientuppdrag och de som utförs utöver klientuppdrag. Ditt arbete inom klientuppdrag varierar mycket beroende på projekt. Som junior konsult består vanligtvis uppgifterna av att agera projektstöd, utföra analyser och ta fram dokumentation och projektmaterial tillsammans med ditt team. Ditt arbete bortom klientuppdrag handlar till stor del om att utveckla Deloittes verksamhet genom exempelvis klientkonton, erbjudanden eller employer branding. När du blir mer erfaren kommer arbetsuppgifterna generellt att skifta mot att självständigt driva uppdrag, handleda kollegor och att ta ett större ansvar för verksamhetens utveckling. Globala samarbeten är vanliga i ditt arbete. 

Inom Consulting i Sverige finns fem olika tjänsteområden: Strategy, Analytics and M&A, Customer & Marketing, Business Operations, Human Capital och Enterprise Technology & Performance.

Startegy, Analytics & M&A

Strategy and Business Design - Monitor 

Stödjer våra klienter i att framtidssäkra sina verksamheter genom att möjliggöra, skapa och accelerera tillväxtstrategier. Vi uppfinner, lanserar och skalar banbrytande affärsverksamheter tillsammans med de mest inflytelserika företagen i Norden. Genom att jobba i vårt team, kommer du att vara direkt involverad i kundrelationer och du kommer ofta att arbeta i flexibla och agila teammiljöer. Att lösa utmaningar på ett nytänkande och innovativt sätt är det som gör oss till Monitor Deloitte. Till vår starka grund av års erfarenhet, omfattande branschkunskap och excellens i genomförande lägger vi till spänningen av kreativitet. Detta levererar inte bara bättre lösningar - det höjer ribban, inspirerar och öppnar nya möjligheter för hela branscher att växa och säkra hållbara konkurrensfördelar. 

Mergers & Aquisition (M&A)

Inom Consulting M&A på Deloitte hjälper vi kunder att maximera värdet i förvärv och försäljningar av företag, eller delar av företag. Det handlar om alla steg som utgör transaktionscykeln, inklusive:

  • Strategi: definiera M&A som en del av företagets tillväxtstrategi genom t.ex. att identifiera och utvärdera potentiella företag att förvärva eller affärsområden inom företaget som ej längre är strategiska samt att genomföra marknadsanalyser
  • Due diligence: analysera operativa, kommersiella (inklusive tech) möjligheter för värdeskapande, risker samt kostnader i samband med ett förvärv eller en försäljning
  • Transformative M&A: planera för och exekvera på alla steg som utgör en transaktion oavsett om det handlar om att göra en carve-out eller att integrerar en ny verksamhet.
  • Value realisation: definiera och genomföra värdeskapande aktiviteter inom ramen för transaktionen exempelvis genom att identifiera synergier, merförsäljning och eller kostnadsminskningar

Customer & Marketing

Customer and Marketing 

Stödjer våra klienter i deras digitala förändringsresor med fokus inom commerce-, försäljnings-, ärendehanterings-, och serviceprocesser. Vårt arbete sträcker sig från strategi och rådgivning till agila IT-leveranser. En stor del av vårt arbete inkluderar implementation av CRM-systemet Salesforce men vi gör även systemleveranser på andra ledande plattformar som Adobe och andra marchtech lösningar. Inom Customer and Marketing finns tre tjänsteerbjudanden- Digital Customer”, “Customer Strategy & Applied Design” och “Advertising, Marketing & Commerce”.

Business operations

Operation Transformation 

Stödjer våra klienter i att implementera affärsstrategier för att uppnå sina affärsmål. Vi arbetar med verksamhetsförändring, vilket ofta inkluderar implementation av systemstöd för industrispecifik teknologi i flera olika branscher, med ett särskilt fokus på bank- och försäkring samt Retail.

System Delivery and Modernization

Stödjer våra klienter inom affärs- och teknikområdet under sina större IT- transformationsprogram genom att kombinera funktionella och tekniska möjligheter. Vi implementerar lösningar för specialutvecklade system, plattformsintegration och applikationsmodernisering för att möjliggöra kärnverksamhetens kapacitet. 

Cloud and Engineering 

Cloud Engineering hjälper kunder att lyckas i en värld som styrs av beslut fattade baserat på datadrivna insikter. Teamet arbetar med cloud strategy, cloud transformation, migration, utveckling av nativa lösningar, integration, management och engineering för att stödja kundens resa från lokala system till molnet.

Human Capital

Human Capital 

Stödjer våra klienter i att driva och utveckla sin verksamhet genom deras viktigaste tillgång: medarbetarna. Genom förändringsledning säkerställer vi att transformationer får en hållbar påverkan och effekt på organisationen. Vi vägleder våra klienter i att utveckla framtidens strategiska organisationer och HR-funktioner genom att stötta i frågor som organisatorisk design, digital HR, Workforce Transformation och People Analytics.  Inom Human Capital finns det tre tjänsteerbjudanden- Transformation, Organization Transformation och Workforce Transformation.

Enterprise Technology & Performance

Technology, Strategy and Transformation 

Stödjer våra klienter med att få ut det största möjliga värde av sina IT-investeringar genom att fungera som stöd vid allt från framtagning av strategier till transformationer inom IT-området.

SAP

Stödjer våra klienter i att implementera, optimera och dra nytta av SAP:s ERP- lösningar för att möta sina specifika affärsbehov. Vi leder hela resan och erbjuder våra klienter en helhetslösning, från förstudier och genomförandet av transformationsprogrammet till den tekniska implementeringen. Varje SAP- implementering fokuserar på ett resultat som stödjer affärsstrategier genom processförbättringar och teknisk innovation.

Finance Operations (fd. Business Process Solutions- BPS)

Stödjer våra klienter i operativa roller inom en CFO:s ansvarsområden, med fokus på både interimslösningar samt projektbaserade leveranser. Vid interimslösningar supporterar vi våra kunder i temporära roller som exempelvis redovisningsekonom, controller eller ekonomichef. Projektbaserade leveranser kan exempelvis röra effektivisering och förbättring av processer, effektivisering av finansiella flöden, stöd vid implementation av affärssystem eller operationella förberedelser inför börsnoteringar. Våra klienter är alltifrån mindre bolag till internationella börsnoterade koncerner inom olika typer av branscher.

Finance, Strategy and Performance

Finance Strategy & Performance stödjer våra klienter med affärs- och digitalt drivna transformationer av ekonomifunktionen i stora företag och organisationer. Vi vägleder våra klienter i hanteringen av komplexa frågor för att ge insikter och driva mot uppsatta mål som ökad lönsamhet och tillväxt. Detta gör vi genom att se över hela eller delar av klienternas operativa modell, ofta med stort fokus på teknologi. Dina projekt kan omfatta hela resan från strategiframtagning till utformning av en ny operativ modell och implementation.

Emerging ERP Solutions

Stödjer våra klienter med att utvecklas och driva affärsvärde genom att implementera och utveckla anpassade ERP-lösningar inom ramen för ekonomiavdelningens ansvarsområden. Du kommer att arbeta i projektform utifrån vår agila projektmetodik och ditt fokus ligger bland annat på att tillsammans med klienten arbeta med att utveckla och implementera ekonomisystemet Oracle Netsuite. Rollen som näst intill uteslutande innebär projektarbete, ger också möjlighet att skapa lösningar för effektivisering och automatisering av ekonomiprocesser hos våra klienter. Deloitte är en etablerad allianspartner till Oracle NetSuite globalt, där Sverige och Norden är inne i en stark tillväxtfas. Uppdragen är främst baserade i Stockholmsområdet, men våra kunder är oftast internationella med verksamhet i flera länder. Tillsammans med vårt team kommer du bland annat att arbeta med projektledning och stötta med innovativa lösningar inom NetSuite till våra klienter. Du kommer även ges möjlighet att driva vissa flöden och delprojekt inom ramarna för leveransen.

Finance Technology 

Stödjer våra klienter med interimsuppdrag som ekonom varierat med digitaliseringsprojekt, inom exempelvis Robotic Process Automation (RPA), Excel, VBA, samt Power BI. Du kommer inom rollen att få utveckla, konfigurera och supportera automatiseringslösningar. Du kommer genomföra processutvärderingar och genomlysningar hos våra klienter samt arbeta med Change Management. Vidare kommer du att ute hos klient stötta dina kollegor med automatisering och förbättring av finansiella processer, med fokus på RPA, Excel och Power BI.

Inom Consulting arbetar närmare 500 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Globalt är Consulting ett av våra världsledande affärsområden med lokal närvaro i närmare 100 länder. 

Din utbildning

Du är utbildad civilingenjör, systemvetare, ekonom eller personalvetare. Master- eller Magisterexamen är meriterande. Som ingenjör är det meriterande om du är inriktad mot industriell ekonomi, datateknik, informationsteknologi/säkerhet, logistik eller Supply Chain Management. Som ekonom är det meriterande om du har en inriktning mot redovisning, finans, ekonomistyrning, management eller Human Capital.

Hade du nytta av den här informationen?