Börja på Deloitte

Consulting

Innovativa lösningar på komplexa problem

Inom Consulting arbetar du som managementkonsult och stödjer ledande befattningshavare med strategi, teknologi och programledning av komplexa förändringsprojekt. Sverige arbetar du inom Consumer Business, Financial Services, Telecom & Media Technology och Public Sector.

Dina arbetsuppgifter kan delas upp i två delar: de som utförs inom ramen för ett klientuppdrag och de som utförs utöver klientuppdrag. Ditt arbete inom klientuppdrag varierar mycket beroende på projekt. Som junior konsult består vanligtvis uppgifterna av att agera projektstöd, utföra analyser och ta fram dokumentation och projektmaterial tillsammans med ditt team. Ditt arbete bortom klientuppdrag handlar till stor del om att utveckla Deloittes verksamhet genom exempelvis klientkonton, erbjudanden eller employer branding. När du blir mer erfaren kommer arbetsuppgifterna generellt att skifta mot att självständigt driva uppdrag, handleda kollegor och att ta ett större ansvar för verksamhetens utveckling. Globala samarbeten är vanliga i ditt arbete. 

Inom Consulting i Sverige finns fem olika tjänsteområden: Core Business Operations, Customer & Marketing, Enterprise Technology & Performance, Human Capital och Strategy, Analytics and M&A.

Core Business Operations stödjer våra klienter i att implementera affärsstrategier för att uppnå sina affärsmål. Vi arbetar med verksamhetsförändring, vilket ofta inkluderar implementation av systemstöd för industrispecifik teknologi i flera olika branscher, med ett särskilt fokus på bank- och försäkring och offentlig sektor.

Customer & Marketing stödjer våra klienter med att utveckla digitala strategier, tjänstedesign och användarupplevelser, digitala gränssnitt och teknisk utveckling av nya digitala plattformar för att attrahera och behålla kunder (exempelvis Salesforce).

Enterprise Technology & Performance stödjer våra klienter med att få ut det största möjliga värde av sina investeringar inom områdena Finance, Supply Chain och IT operations genom att fungera som stöd från strategiframtagning till utformning av affärsprocesser och implementation av affärssystem, ofta baserat på SAP. 

Human Capital stödjer våra klienter att driva och utveckla sin verksamhet genom deras viktigaste tillgång: medarbetarna. Vi säkerställer att transformationer får en hållbar påverkan och effekt på organisationen, vägleder våra klienter i att utveckla och skapa framtidens HR samt väljer och implementerar moln systemstöd som är rustade för att möta framtidens utmaningar och förväntningar.

Strategy, Analytics and M&A stödjer våra klienter i deras strategiska frågor rörande exempelvis affärsstrategier, marknads- och försäljningsstrategier, innovations- och affärsutveckling eller förvärvsstrategier. Vi kombinerar djup kompetens inom strategi, M&A, innovation, digitalisering och analytics för att ge skräddarsydd rådgivning som driver värde för våra klienter.

Inom Consulting arbetar närmare 350 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Globalt är Consulting ett av våra världsledande affärsområden med lokal närvaro i närmare 100 länder. 

Din utbildning

Du är utbildad civilingenjör, systemvetare, ekonom eller personalvetare. Master- eller Magisterexamen är meriterande. Som ingenjör är det meriterande om du är inriktad mot industriell ekonomi, datateknik, informationsteknologi/säkerhet, logistik eller Supply Chain Management. Som ekonom är det meriterande om du har en inriktning mot redovisning, finans, ekonomistyrning, management eller Human Capital.

Hade du nytta av den här informationen?