Börja på Deloitte

Consulting

Innovativa lösningar på komplexa problem

Inom Consulting arbetar du som managementkonsult och stödjer ledande befattningshavare med strategi, teknologi och programledning av komplexa förändringsprojekt. Sverige arbetar du inom Consumer Business, Financial Services, Telecom & Media Technology och Public Sector.

Dina arbetsuppgifter kan delas upp i två delar: de som utförs inom ramen för ett klientuppdrag och de som utförs utöver klientuppdrag. Ditt arbete inom klientuppdrag varierar mycket beroende på projekt. Som junior konsult består vanligtvis uppgifterna av att agera projektstöd, utföra analyser och ta fram dokumentation och projektmaterial tillsammans med ditt team. Ditt arbete bortom klientuppdrag handlar till stor del om att utveckla Deloittes verksamhet genom exempelvis klientkonton, erbjudanden eller employer branding. När du blir mer erfaren kommer arbetsuppgifterna generellt att skifta mot att självständigt driva uppdrag, handleda kollegor och att ta ett större ansvar för verksamhetens utveckling. Globala samarbeten är vanliga i ditt arbete. 

Inom Consulting i Sverige finns tre olika tjänsteområden: Strategy & Operations, Technology och Human Capital.

Strategy & Operations innebär att du arbetar med att utveckla strategier och förbättra operativ verksamhet för våra klienter. Vi samarbetar med ledande beslutsfattare i globala organisationer och stödjer dem i deras tuffaste utmaningar. Exempelvis arbetar du med ekonomiprocesser, optimering av shared services, verksamhetsstyrning, marknads- och försäljningsstrategier och change management.

Technology innebär att du arbetar med verksamhetsutveckling i anslutning till IT. Du hjälper klienter att omvandla sina verksamheter för att möta kund- och teknikrelaterade utmaningar genom strategi- och processutveckling samt implementering av affärssystem. Det kan vara projekt inom programstyrning, rådgivning eller genomförande vid sourcing av IT-tjänster.  Du förstår hur teknik skapar värde och arbetar för att realisera våra klienters affärsmål.

Human Capital innebär att du hjälper företag att få så högpresterande personal som möjligt. Genom stora transformationsprojekt utvecklar vi företags personalhantering, där du analyserar hur de kan optimera sina kostnader, attrahera talang och stärka varje medarbetares prestation. Vidare understödjer du digitala projekt som exempelvis undersöker hur kandidaters beslutsprocesser kan förstås utifrån företagets data. En karriär inom Human Capital erbjuder dig fördjupning i teknologi, processer och metoder som ligger till grund för framtidens arbetsmarknad. 

Inom Consulting arbetar närmare 350 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Globalt är Consulting ett av våra världsledande affärsområden med lokal närvaro i närmare 100 länder. 

Din utbildning

Du är utbildad civilingenjör, systemvetare, ekonom eller personalvetare. Master- eller Magisterexamen är meriterande. Som ingenjör är det meriterande om du är inriktad mot industriell ekonomi, datateknik, informationsteknologi/säkerhet, logistik eller Supply Chain Management. Som ekonom är det meriterande om du har en inriktning mot redovisning, finans, ekonomistyrning, management eller Human Capital.

Hade du nytta av den här informationen?