Börja på Deloitte

Q&A kring rekryteringsprocessen på Deloitte

Här samlar vi de vanligaste frågorna kring våra rekryteringsprocesser och kravprofiler, samt tekniska frågor kring att söka jobb hos oss.

Lediga tjänster

Var hittar jag era heltidstjänster, internships, praktikplatser och uppsatspraktikplatser? Hur ansöker jag?

Svar: Du hittar alla öppna positioner och ansöker här.

Ansökan

Vilka olika komponenter ingår i en fullständig ansökan hos er?

Svar: Detta skiljer sig något mellan de olika tjänsterna. Läs annonsen för att veta vad som gäller för den specifika tjänsten. 
 

Jag har endast läst x antal högskolepoäng på min master, ska jag ändå ladda upp betygen eller räcker det med betygen från min kandidat?

Svara: Vi ser gärna att du laddar upp betygen för alla registrerade kurser, oavsett hur långt in på läsåret du kommit. 
 

Arbetar ni med löpande rekryteringsprocesser eller kan jag vänta till sista ansökningsdag?

Svar: Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Detta gäller alla våra tjänster, oavsett om det finns en sista ansökningsdag eller inte.

Kravprofil

Är flytande svenska och/eller engelska ett krav för att jag ska kunna ansöka till en specifik tjänst hos er?

Svar: Detta skiljer sig beroende på till vilken tjänst du söker. Läs gärna igenom tjänstens kravprofil där du hittar information om vad som gäller för den specifika tjänsten. 


Är utlandsstudier ett krav?

Svar: Utlandsstudier är inte ett krav, men det är en av de erfarenheter som är meriterande hos oss. Andra internationella erfarenheter som är meriterande är:

  • Studier på ett internationellt universitet eller högskola i Sverige, med internationella studenter och lärare.
  • Arbete eller volontärarbete utomlands.
     

Vilka erfarenheter är meriterande?

Svar: När vi utvärderar en ansökan gör vi alltid en sammanvägd bedömning av en mängd olika faktorer utöver utbildning och studieresultat. Det är meriterande om du har:

  • Erfarenhet av att ha arbetat med ekonomi genom arbete eller engagemang, alternativt annan inriktning på erfarenhet används ditt befintliga    
  • Erfarenhet av arbete som innefattar kundkontakt
  • Studerat utomlands 
  • Engagerat dig ideellt, exempelvis inom din Kår
  • Träffat oss på ett studentevenemang och redan börjat bilda en relation med oss

Hur mycket tittar ni på betyg?

Svar: Betygen är en viktig komponent i totalbedömningen, men inte allt. Goda betyg på dina fördjupningskurser är extra meriterande.


Hur ser ni på en Bachelor jämfört med en masterexamen?

Svar: Till de flesta av våra affärsområden söker vi primärt personer som har en magister- eller masterexamen. Givetvis finns det utrymme för undantag om man har andra erfarenheter och meriter som bedöms relevanta för den aktuella tjänsten.

När vi anställer revisorsassistenter håller vi oss till revisorsnämndens krav på teoretisk bakgrund för avläggande av högre revisorsexamen. Här är inte examensgrad avgörande, utan snarare att du har läst rätt kurser och antal poäng totalt.

Rekryteringsprocessen

Hur ser rekryteringsprocessen ut på Deloitte?

Svar: En av våra rekryterare berättar om detta i vår intervju.
 

Jag har inte fått någon återkoppling från er, är jag fortfarande aktuell för tjänsten?

Svar: Vi går igenom alla ansökningar löpande och ger återkopplingar till samtliga sökande. Har du inte fått återkoppling är du fortfarande aktuell för tjänsten. 

Jag har gjort tester i AlvaLabs tidigare. Kan jag använda mig av samma testresultat i er rekryteringsprocess?

Svar: Ja det kan du göra. Du laddar i så fall upp ditt tidigare testresultat i AlvaLabs, så registrerar vi det. Skulle du hellre göra ett nytt test går det också bra.
 

Vad bör kandidaterna tänka på inför sin ansökan och inför intervjun?

Svar: För att försöka hålla processen så pass smidig och snabb som möjligt är de viktigt att du som kandidat ansöker med de ansökningshandlingar som efterfrågas, därefter kan vi behandla din ansökan på ett korrekt sätt och ta nästa steg i processen. I ditt CV önskar vi tydligt kunna utläsa vad du har för utbildning och erfarenhet samt under vilka perioder och vilken omfattning det har varit. I annonsen brukar det framkomma vad vi anser är meriterande, nämn gärna sådan erfarenhet i ditt CV. I motivationsbrevet/personliga brevet vill vi gärna ta del av varför du är intresserad av den specifika rollen och Deloitte samt vad du har för erfarenheter och kompetenser som du kan bidra med till oss. 

En förberedd kandidat får alltid ut mer av sin intervju och process hos oss. Våra rekryterare brukar informera om vad du som kandidat kan förvänta dig inför intervjuerna, men om du har frågor bör du ställa de innan du har din intervju för att ge dig själv bra förutsättningar. Läs gärna på vad en kompetensbaserad intervju är, fundera på om du kan förbereda dig på något sätt inför ett test eller ett case och tänk på att försöka vara kort och koncist i dina svar under intervjun men samtidigt lyfta fram tillräcklig relevant information kopplad till frågan. Behöver du fundera en stund på svaret går det bra. 

Det är bra att vara påläst om Deloitte och vad tjänsten innebär samt fundera på varför du är intresserad av just den rollen och arbetsområdet som du har sökt.  Det kommer att hjälpa dig att lättare kunna visa ditt intresse men även för att kunna ställa frågor som du vill ha svar på för att kunna utvärdera om tjänsten och Deloitte är rätt för dig. Många gånger handlar det om att föra dialoger som kan tydliggöra om förväntningarna stämmer överens med vad både du och vi har tänkt oss. Vi uppskattar ärlighet och transparens genom processen då vi tycker att det är viktigt att både du och vi får en rättvis bild och därmed ett bra beslutsunderlag - det är i slutändan alltid ett val både för dig och för oss. 

Sist men inte minst, vi älskar att möta dig som kandidat i våra processer och vill att du ska tycka att det är lika kul att träffa oss som vi tycker att det är att träffa dig. Vi tror också att med glädje, engagemang och att vara sig själv kommer man långt med för en lyckad process. 

Hoppas vi ses i en av våra processer!

Hade du nytta av den här informationen?