Life at Deloitte

”Deloitte är en väldigt utvecklande arbetsplats, speciellt för oss som är tidigt i karriären."

Fredrik Lövrup om möjligheter att specialisera sig på Deloittes avdelning Risk Advisory

Fredrik arbetar som Senior Consultant på vår avdelning Risk Advisory där han började direkt efter att ha tagit universitetsexamen.

Fredrik sökte till Deloittes avdelning Risk Advisory efter att ha arbetat med valuta och likviditetsriskfrågor vid sidan av studierna och utvecklat ett intresse för kreditriskfrågor.

Vad arbetar du med?

Jag är Senior Consultant inom Risk Advisory och arbetar med kreditrisk inom affärsområdet Financial Services. Våra kunder är främst banker och andra finansiella institut. 

Vad var det som inspirerade dig att söka till Risk Advisory?

Jag sökte till Risk Advisory efter att ha läst en Masterexamen i finans i Lund. Under studieåren så sommarjobbade jag på ICA Gruppens Treasury avdelning. Där kom jag i kontakt med och utvecklade ett intresse för finansiell risk då avdelningen hanterade både valuta och likviditetsriskfrågor. Efter det undersökte jag vilka företag jag kunde arbeta med liknande frågor på och sökte direkt till Risk Advisory på Deloitte. 

Hur upplever du kulturen på din arbetsplats?

Jag tycker att det är den bästa arbetsplatsen jag varit på, främst på grund av de hjälpsamma kollegorna och den trevliga stämningen. Jag uppskattar också att avdelningen inte känns så hierarkisk utan att vi kan ha en öppen dialog med seniora kollegor. Det är en väldigt social arbetsplats där vi ofta får tillfällen att nätverka med nuvarande kollegor och alumni. Jag är även med i Deloittes innebandylag  som består av ett stort gäng ifrån flera affärsområden som ses och spelar match en gång i veckan. Vi får även möjligheter att nätverka med kollegor på kontor i andra länder. Vi hade till exempel nyligen en konferens i Aten där vi fick träffa och dela erfarenheter med kollegor från Deloitte EMEA. 

Har du exempel på hur du fått möjligheter att utvecklas eller specialisera dig?

Generellt är Deloitte en väldigt utvecklande arbetsplats, speciellt för oss som är tidigt i karriären. Vi fick till exempel en karriärcoach då vi började och vi får utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter.

Har du något tips till studenter som är intresserade av att söka till din avdelning?

Mitt främsta råd är att vara ute i god tid. Jag började söka jobb under mitt sista år på universitetet och blev anställd ett halvår innan jag började. Det är viktigt att ha framförhållning eftersom de flesta anställs under sitt sista universitetsår. Jag vill också understryka att det är viktigt att studera något man intresserar sig för. Man ska göra det man tycker är kul för det är då det går bra. Risk Advisory är en bred avdelning där man kan göra många olika saker. Vi hanterar allt ifrån IT- till finansiella frågor. Det innebär att de som arbetar här har läst många olika saker. Vi har bland annat systemvetare, ekonomer och ingenjörer. Därför ska man inte välja universitetskurser endast baserat på vad man tror skulle passa in.

Fredrik Lövrup

Anställningsår: 2020

Utbildning: Masterexamen i Finans ifrån Lunds Universitet

Kontor: Stockholm

Är du intresserad av att jobba inom riskhantering?

Vi har just nu lediga tjänster på Risk Advisory !

Hade du nytta av den här informationen?