Life at Deloitte

Harald är projektledare i företagstransaktioner

”På kort tid har jag utvecklats massor inom projektledarrollen, vässat mina ”people skills” och fått en spetskompetens inom Merger and Acquisition”

Harald ville arbeta mer kvalitativt med finans, och efter masterexamen föll valet på Deloitte och rollen som konsult inom teamet för integrationer och separationer av bolag. Redan från första dagen fick han arbeta med nyckelpersoner i klientens verksamhet med stöttning från mer seniora kollegor. ”Jag trivs i det sociala samspelet med klienten, teamet och gillar generellt att arbeta nära människor vilket jag får göra i den här rollen.”

Hur gick tankarna när du valde Deloitte?

Under mina studier arbetade jag som kvantanalytiker inom capital markets på en bank i Stockholm. Där insåg jag att jag ville jobba mer kvalitativt och närmare människor i olika projekt efter min examen, men fortfarande inom finansområdet. När jag sökte jobb hittade jag en roll inom Integration & Separation Services på Deloitte, ett team som jobbar med företagstransaktioner. Det jag främst lockades av var att tjänsten var placerad i ett litet team på en tillväxtresa, och än idag växer vi massor!

Vad arbetar man med inom Integration & Separation Services?

I vårt team arbetar vi med att stötta klienten med operationella integrationer och separationer i samband med förvärv eller avyttring. Det innebär i stora drag att vi hjälper företag att förbereda sig för att sälja en del av sin verksamhet och "lämna över nyckeln" till en köpare. Det kan även innebära att hjälpa klienten att gå samman med ett annat bolag. Oavsett vilken typ av projekt vi arbetar med så är målet att hjälpa klienten leverera det förväntade värdet av en transaktion. En transaktion blir sällan lyckad om man inte förbereder för tiden efteråt.

I min yrkesroll går jag in som rådgivare och projektledare, oftast tillsammans med en senior kollega, och stöttar och följer klienten under hela projektet. Vi har olika typer av tjänster som vi erbjuder våra klienter, exempelvis kan det vara att skriva en rapport för hur en separation ska gå till och vad de är som ingår i förvärvet. På så sett får köparen en förståelse av vad det är dem köper och vilka svårigheter det finns att separera verksamheten. Det kan även vara att hjälpa klienten med att ta fram anpassade aktivitetsplaner, för att sedan genomföra dessa, samtidigt som vi analyserar potentiella synergier som kan tillkomma vid transaktioner. När ett projekt påbörjas arbetar jag löpande med att följa upp arbetet, rapportera resultaten och identifiera risker.

Det bästa med yrkesrollen är att jag får arbeta nära klienten, det kan exempelvis handla om att hålla presentationer för bolagets nyckelperson som CFO eller HR chef. Jag trivs i det sociala samspelet med klienten, teamet och gillar generellt att arbeta nära människor, vilket jag får göra i den här rollen. Vi samarbetar även mycket på nordisk nivå, och med UK, vilket jag tycker är kul.

Berätta om ett uppdrag som varit lite extra kul!

I mitt första projekt blev jag satt i en position som egentligen krävde en mer senior resurs. Jag kände mig ändå tillräckligt självsäker för att ta mig ann uppgiften, speciellt då jag fick stöttning av en mer senior kollega på Deloitte.

Projektet gick ut på att klienten hade köpt en verksamhet, men endast ville behålla ett affärsområde, medan resterande skulle avyttras. Det var därför både en separation och integration i samma projekt. Från dag ett fick jag sitta med klienten och diskuterar upplägget, se över klientens tidigare transaktioner och analysera dessa för att få en bättre förståelse för nuläget. Jag skaffade mig snabbt en bild av organisationen och byggde därigenom upp en anpassad plan för klientens nuvarande situation. Trots att klienten egentligen ville ha en mer senior resurs lyckades jag, tillsammans med mitt team, hjälpa klienten att ro i land transaktionen. Självförtroendet var verkligen på topp när uppdraget var klart.

Vad är det bästa med att arbeta på Deloitte?

Helt klart kulturen! Deloitte har en platt organisation där folk inte backar för att dela med sig av sin kunskap trots att man sitter i olika projekt. Jag kan alltid föra fram min åsikt till mina kollegor och det finns en öppen och transparent stämning i vårt team som känns speciell. På kort tid har jag utvecklats massor inom projektledarrollen, vässat mina ”people skills” och fått en spetskompetens inom M&A.

Namn: Harald Ekholm

Utbildning: Industriell ekonomi i Linköping, med en master i finansiell ekonomi 

Började på Deloitte: 2020

Avdelning: Financial Advisory, Integration & Separation Services

Vill du jobba tillsammans med Harald och hans kollegor?

Just nu har vi flera lediga tänster.

Läs mer och ansök >

Hade du nytta av den här informationen?