Life at Deloitte

Internationellt på Deloitte

"Du väljer själv hur stort ditt globala nätverk blir"

Hur märks det att Deloitte är ett globalt företag som arbetar i en internationell miljö?

Det märks på flera olika sätt. För en del innebär det att man får möjlighet att arbeta med klienter som finns representerade i andra länder, eller i team som behöver specifik kompetens inom ett visst område. Vi har utbildningar inom Deloitte som sker globalt och de flesta av våra system är globala vilket förenklar kunskapsdelning och kommunikationen med kollegor runt om i världen. Vi har också medarbetare från andra Deloitte-länder som arbetar hos oss i några år, och som du kan få komma att jobba tillsammans med.

Många av Deloittes medarbetare efterfrågar möjligheten att arbeta utomlands under någon del av sin karriär. Hur ser möjligheterna ut?

Vi har ett globalt mobilityprogram där vi strävar efter att så många som möjligt ska få möjlighet att åka. Programmen är allt från tre månader upp till tre år, men de flesta programmen är mellan 18 och 24 månader. Dessutom har vi så kallade ”busy season-transfers” där medarbetare får möjlighet att åka iväg och jobba i ett annat land under deras högsäsong i cirka åtta veckor.

När är det aktuellt att arbeta utomlands?

Vi vill att medarbetarna ska ha arbetat i minst två år innan de åker utomlands. Skälet till det är att du som medarbetare ska ha tillräckligt med kunskap och kompetens för att kunna bidra på det kontor du kommer till, samt att utbytet ska leda till att du kan tillgodogöra dig de nya kunskaperna och lärdomarna för att sedan dela med dig när du är tillbaka på hemmakontoret.

Finns det chans att arbeta i en internationell miljö även om man inte väljer att arbeta utomlands?

Ja, absolut. Ju mer erfaren du blir desto större globalt nätverk får du genom utbildningar och tillhörighet i exempelvis bransch/industri-team. Genom utbildningarna får du ett stort kunskapsutbyte med kollegor från andra länder men du skapar även ett nätverk. Ett sådant nätverk kan bli stort – det är du själv som väljer hur stort du vill ha det.

Vad ser du som den största utmaningen framöver?

Att ta fram mobilityprogram som är enklare för medarbetaren, så att ännu fler ges möjlighet att arbeta utomlands.

Anna Wadmark

Titel: Head of HR, ansvarig för utbildning och internationellt arbete på Deloitte

Anställningsår: 2007

Utbildning: Företagsekonomi och franska, Stockholms universitet

Tre ord om Deloitte: Utvecklande, socialt, öppet

Hade du nytta av den här informationen?