Life at Deloitte

Inför Deloitte Talent

”Om du deltar vid ett evenemang hos oss har vi rekryterare fått ett första intryck av dig och börjat bygga en relation där vi har möjlighet att guida och inspirera dig i ditt framtida yrkesval.”

Vi träffar Deloittes rekryterare Philippa och Sophie för att prata om vårt talangprogram Deloitte Talent.

Deloitte Talent är Deloittes talangprogram för topp-studenter över hela Sverige. Programmet består av två segment, ett tredagars evenemang och ett halvårslångt mentorsprogram, som tillsammans ska guida deltagaren i sitt framtida yrkesval.

Vad händer under evenemanget?

Evenemanget äger rum på Stockholmskontoret under tre dagar. Du får utveckla och visa upp dina kunskaper inom case, kreativa workshops och andra spännande inslag. Genom detta, samt mingel och middagar, får du även möjlighet att nätverka med juniora och seniora medarbetare från våra olika affärsområden, oss rekryterare och företagsledning.

Vilken roll har ni rekryterare i det hela?

Vi finns på plats för att skapa relationer och koordinera under dagarna. Vi svarar på frågor och ser det hela som ett perfekt första tillfälle att få en närmare kontakt med framtida jobb-kandidater.

Efter Deloitte Talent får deltagarna delta i ett mentorsprogram. Vad innebär programmet?

Mentorsprogrammet fungerar som en förlängning av evenemanget och är en stor del av talangprogrammet. När evenemanget är avslutat tilldelas varje deltagare en mentor från Deloitte där mentor och adept (student) matchas ihop utifrån profil. Utifrån ett givet ramverk är det upp till adept och mentor att själva utforma sitt mentorskap vilket kan innehålla till exempel coaching och stöttning inför kommande karriärs- och studieval. Du får därigenom möjlighet att inspireras och ta del av lärdomar från både studie- och arbetsliv och få en unik inblick i kulturen och arbetssättet på Deloitte.

Vilken fördel har studenter som deltagit vid ett evenemang hos Deloitte?

Om du har deltagit vid ett evenemang har vi rekryterare redan fått ett första intryck av dig och börjat bygga en relation där vi har möjlighet att guida och inspirera dig i ditt framtida yrkesval. Vid en eventuell ansökan kan relationen öka din chans att gå vidare i processen och i slutändan dessutom bli en bättre matchning då båda parter fått chansen att lära känna varandra.

Som student är evenemangen ett perfekt tillfälle att få en bra insyn i Deloittes verksamhet, lära känna vår kultur samt träffa eventuella framtida kollegor.

Vilka vill ni rekommendera att ansöka till Deloitte Talent?

Vi rekommenderar alla som är nyfikna på konsultrollen och Deloitte att söka! Vi söker främst civilingenjörer, systemvetare, ekonomer, jurister eller liknande som är i slutet av sina studier. Vill du veta hur en karriär på Deloitte kan se ut så är det här det perfekta tillfället att ta reda på det!

Philippa Kristoffersson

Avdelning: Human Resources & Talent, junior rekrytering

Kontor: Stockholm

Anställningsår: 2017

Sophie Karlerö

Avdelning: Human Resources & Talent, junior rekrytering

Kontor: Stockholm

Anställningsår: 2016

Ansök till Deloitte Talent

Vill du delta vid Deloitte Talent och träffa Philippa, Sophie och andra medarbetare på Deloitte?

Läs mer och anmäl dig >

Hade du nytta av den här informationen?