Life at Deloitte

Ett kritiskt arbete mitt i klientens verksamhet

Johanna Olsson, riskkonsult inom IT- och informationssäkerhet, berättar om sitt första år på Deloitte

För ett år sedan stod Johanna Olsson inför sitt första yrkesval som nyexaminerad systemvetare. Beslutet föll på Deloitte och tjänsten som riskkonsult inom IT och informationssäkerhet på Risk Advisory. Idag är Johanna väldigt nöjd över sitt val, främst på grund av utvecklingsmöjligheterna och bredden som yrket innebär.

Vill du också jobba som riskkonsult?

Just nu har vi flera spännande öppningar inom Risk Advisory.

Läs mer och lämna in din ansökan >

– När det var dags för mig att ta klivet ut på arbetsmarknaden kände jag att jag inte ville specialisera mig för mycket då jag tyckte att flera områden inom systemvetar-utbildningen var intressanta. Jag valde Deloitte för att få arbeta brett med olika klienter och branscher, vilket ger mig en omfattande kunskapsbas att stå på inför framtiden. Vill jag specialisera mig längre fram, finns också den möjligheten på Deloitte, säger Johanna.
 

Granskar kritiska IT-system

Som riskkonsult inom IT och informationssäkerhet arbetar Johanna med att identifiera och analysera risker i klienternas verksamhet. Hon granskar bland annat företagens strategiska, operativa, finansiella och IT-relaterade risker inom områden som informationssäkerhet, GDPR, cyber security och data analytics. Efter att riskerna analyserats tar hon, tillsammans med sitt team, fram möjliga åtgärder.

– Jag granskar specifika applikationer eller system som behandlar finansiell kritisk data som i sin tur kan påverka revisionen. Genom en tät dialog med IT-chefen, utvecklare och systemägare studerar jag sättet systemet används på inom den specifika verksamheten, säger Johanna.

Genom sitt proaktiva arbete ser hon bland annat till att den data som systemen hanterar är korrekt, att rätt personer har tillgång till systemet och att uppdateringar tillämpas på rätt sätt – aspekter som i dagsläget står högt upp på företagens agenda. 

– Eftersom dessa system hanterar stora mängder data kan konsekvenserna bli stora om de inte sköts på ett korrekt sätt. Det tar väldigt långt tid för att företag att bygga upp ett bra rykte, men det räcker med ett snedsteg för att förstöra det.
 

En trygg utveckling

Redan under våren, omkring ett halvår efter att Johanna börjat på Deloitte, fick hon ta större ansvar i olika projekt.

– Jag har redan varit med och planerat uppstart av projekt och under hösten kommer jag vara med och utbilda nyanställda vilket är en naturlig del av arbetet. Jag tycker att det är jätteroligt att få så pass stort förtroende så tidigt i min karriär och jag upplever att det alltid finns nya mål att sikta mot, säger Johanna.

Hon uttrycker att en stor del av utvecklingen ligger i team-konstellationerna som Risk Advisory arbetar i. Inom dessa får hon nämligen stöd och råd från mer seniora kollegor. Dessutom har hon en egen coach som hjälper henne att ventilera i svåra situationer och utforma framtida mål.

– Jag upplever att det är väldigt tryggt att arbeta på Deloitte och jag känner att varje medarbetare verkligen syns. Det finns dessutom ett stort intresse för min personliga utveckling från mina chefer.
 

En social yrkesroll med inblick i olika branscher

Den dagliga kontakten med klienter gör rollen som riskkonsult social och utvecklande. Genom att träffa så mycket människor på olika positioner och typer av företag har Johanna har fått ett stort kontaktnät både lokalt och nationellt. Dessutom har de varierande uppdragen skapat en stor inblick i olika branscher. Det är dock kollegorna som är det bästa med att arbeta på Risk Advisory, enligt Johanna.

– Det låter kanske uttjatat, men jag arbetar verkligen med mina bästa vänner! Redan från dag ett upplevde jag att stämningen här är varm och välkomnande, och att alla månar om sammanhållningen. Dessutom är mina kollegor unga med ett stort driv vilket dagligen inspirerar och motiverar mig.

Johanna Olsson

Titel: Consultant, Risk Advisory         

Kontor: Stockholm

Utbildning: Systemvetenskapliga programmet och en magister inom management från Lunds universitet 

Johannas snabba tips till studenter:

  • Jag upplever att många tror att de ska kunna jobbet när de börjar. Ingen förväntar sig att du ska vara en expert utan du lär dig det mesta på plats. Din utbildning är bra för att få en förståelse och ett sammanhang, men du lär dig hantverket genom att arbeta och omsätta kunskaperna i praktiken. 
  • Specialisera dig inte för tidigt i din karriär utan välj ett jobb där du får möjlighet att testa på olika områden innan du väljer inriktning.
  • Träffa företaget du är intresserad av att arbeta för! Jag pratade exempelvis med en medarbetare på Deloitte under en arbetsmarknadsmässa i Lund under min studietid. Mötet gav mig information och intryck jag aldrig hade kunnat få genom en webbplats.
  • Lita på din egen förmåga!

Hade du nytta av den här informationen?