Life at Deloitte

Malin Lüning

"Arbetet som revisor är mer flexibelt och socialt än jag först trodde."

Titel: Partner, Audit & Assurance/Revision

Kontor: Stockholm

Anställningsår: 2004

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för dig?

I min roll som partner kan dagarna se väldigt olika ut. Om jag ska ut till klient så samlas teamet på kontoret för att åka ut till bolaget och starta upp revisionen. Ute hos klient tar jag ofta ett kortare möte med ekonomichefen för att få en bra start på revisionen. Mitt arbete består till stor del av att vara den huvudsakliga kontaktpersonen för ledning och styrelse, granska och kvalitetssäkra revisionen samt förbereda avrapporteringar. 

Jag sitter också i ledningsgruppen för Audit & Assurance Stockholm och har i denna roll även personalansvar, vilket är en väldigt rolig del av mitt arbete då jag brinner för att coacha våra mer juniora medarbetare. 

Är det något som skiljt sig från de förväntningar du som student hade på yrket?

Arbetet som revisor är både mer flexibelt och socialt än jag först trodde. Det gäller att planera för det oväntade, framförallt på dagens marknader där förändringar sker snabbt. Det är också viktigt att bygga nätverk och skapa bra relationer, både med klienten, internt på byrån och internationellt på Deloitte-kontor i andra länder. 

Vilken typ av branscher jobbar du med?

När man börjar som ny assistent på Deloitte arbetar man med många olika branscher, både för att få en bred erfarenhet och för att upptäcka vilka branscher man tycker är mest utvecklande och intressanta. Jag har sedan några år tillbaka inriktat mig på den finansiella sektorn och arbetar nu uteslutande med den typen av bolag, vilket jag tycker är väldigt spännande då det är en bransch som genomgår stora förändringar och där vi som revisorer har en viktig roll att fylla. 

Vad är roligast med ditt jobb?

Det finns många saker som gör mitt arbete roligt, men mycket består i att få arbeta med klienter och dagligen hjälpa dem att utvecklas och bli bättre. Jag tycker det är särskilt kul med avrapporteringsmöten, där vi presenterar revisionen och våra slutsatser för klienten. Det innebär ofta många intressanta diskussioner utifrån vår syn på bolagens verksamhet. 

En annan del av mitt jobb som jag brinner för är handledarrollen.

Hade du nytta av den här informationen?