Life at Deloitte

”Vår position på marknaden känns väldigt spännande, vi jobbar med komplexa klienter och har på senare år vunnit några väldigt prestigefyllda bolag”

Nora Thalin om arbetet med revisionsfrågor på Audit and Assurance

Nora började arbeta på Deloitte direkt efter examen. Hon sökte sig till avdelningen Audit and Assurance efter att ha deltagit vid Audit for a day.

Varför valde du Deloitte?

Jag upplevde tidigt att företagskulturen var något som tilltalade mig. Dessutom förstod jag att man på Deloitte fick möjlighet att börja arbeta väldigt brett med bolag från olika branscher, till skillnad från andra byråer där jag fått uppfattningen att man börjar ganska nischat. För mig var det viktigt att få möjlighet att prova på att arbeta varierat för att kunna avgöra vilka typer av klienter som faktiskt passar mig, och mitt intryck var att denna möjlighet var relativt unik för just Deloitte..

Vad tyckte du om Audit for a Day?

Audit for a Day var i min mening ett väldigt roligt event där jag fick en tydligare bild av hur revisionsarbetet ser ut samt fick träffa potentiella framtida kollegor. Under dagen blandades spännande och utmanande uppgifter med skojigheter, seriositet och lekfullhet. Vi fick även möjlighet att var och en sitta ner och prata med en partner på Deloitte. Dagen avslutades med en middag där vi kunde umgås mer avslappnat med anställda på Deloitte. Många av de andra studerande som deltog på eventet valde, precis som mig, att söka sig till Deloitte och är mina kollegor och vänner idag. Sammanfattningsvis så gav dagen mig en inblick i hur det är att jobba på Deloitte, både kopplat till revisionsarbetet i sig men också roliga sociala event och kulturen. Audit for a day hjälpte mig definitivt i mitt beslut att söka jobb på Deloitte. 

Hur har revisorsrollen förändrats sen du började?

Beaktat att jag började mitt under pandemin, fick jag tidigt känna på hur revisorsrollen förflyttades in i den digitala världen. Även nu, när samhället öppnat upp igen, fortsätter väldigt mycket av vårt arbete att ske digitalt. Klientbesöken är färre än innan pandemin (på gott och ont), och jag upplever att flexibiliteten för hur man lägger upp sin vardag har ökat. Detta ser jag som positivt ur ett work-life balance perspektiv.  

På vilket sätt utmärker sig Deloitte som arbetsplats inom revisionsbranschen?

Jag känner en väldigt stor stolthet över att få representera Deloitte, och dessutom känns inte organisationen så hierarkisk som man kanske hade fördomar om att en revisionsbyrå skulle vara. Vidare tycker jag att vår position på marknaden känns väldigt spännande, vi jobbar med komplexa klienter och har på senare år vunnit några väldigt prestigefyllda bolag. Detta förstärker kulturen ytterligare.

Hur ser du på framtiden inom Deloitte?

Något som jag tycker är en spännande trend just nu är hur vi börjar integrera analytiska verktyg i vårt arbete mer och mer. Man får möjlighet att öka sin tekniska kompentens och skapa ytterligare kundvärde. När jag började på Deloitte outsourcades mycket av dataanalyserna till andra avdelningar inom Deloitte men i och med pandemin och digitaliseringen upplever jag att synen på att alla ska ges möjlighet att höja sin grundläggande tekniska kompetens har stärkts, och detta ser jag som något positivt.

Vad är det bästa med att jobba inom revision?

För mig är det bästa med revision att få möjlighet att träffa så mycket olika människor, samt att man får en inblick i kärnan av verksamheten för så många olika företag. Detta är lärorikt och utvecklande på ett sätt som känns unikt för en nyexaminerad ekonom. Man får tidigt möjlighet att ta ansvar vilket gör att man snabbt växer i sin yrkesroll.

Vad är dina tips för någon som vill börja inom revisionsbranschen?

Mitt bästa tips är att försöka komma i kontakt med någon som jobbar inom branschen – exempelvis på mässor eller evenemang som anordnade av byråerna. När man får möta människor inom branschen och ställa frågor, så går det ganska fort att bilda sig en uppfattning om hur yrket är.

Namn: Nora Thalin

Titel: Senior, Audit & Assurance            

Kontor: Stockhom

Anställningsår: 2020

Utbildning: Civilekonom, Linnéuniversitetet

Hade du nytta av den här informationen?