Life at Deloitte

”Möjligheten att arbeta på projekt utomlands kan uppstå på en rad olika sätt"

Rebecca Andersson om internationella projekt på Deloittes avdelning Risk Advisory

Rebecca Andersson arbetar som konsult på vår avdelning Risk Advisory, och gör just nu ett utbyte, så kallat secondment, i London där hon arbetar med ett stort transformationsprojekt för en bank.

Rebecca sökte till Deloittes avdelning Risk Advisory för att hon ville arbeta för ett internationellt starkt varumärke med många olika typer av projekt. Sedan starten har hon främst jobbat inom finansiell risk, men upplever att hon fått bred förståelse för olika delar inom en verksamhet.

Vad arbetar du med?

Jag jobbar främst med projekt som rör finansiell risk för banker och andra finansiella bolag. Projekten kan innefatta både rådgivning och granskning och skilja sig väldigt mycket i omfattning och längd. Det kan handla om att hjälpa företagen med allt från strategiska beslut inom finansiella risker till analyser av data eller valideringar av till exempel kreditriskmodeller.

Hur upplever du kulturen på din arbetsplats?

Öppen och inkluderande! Utveckling är också något som karaktäriserar Deloitte, exempelvis genom att varje medarbetare får en personlig coach att diskutera utmaningar och framtida mål med.

Har avdelningen förändrats sedan du började, och i så fall hur?

Risk Advisory växer och blir fler för varje år. Inom finansiell risk tar vi oss an fler uppdrag med en större bredd än för några år sedan. Vi samarbetar även mer mellan de olika avdelningarna inom Deloitte, däribland Consulting och Audit & Assurance, men också med de andra nordiska länderna.

Du gör just nu utbyte i London, berätta!

Precis! Jag arbetar med ett stort transformationsprojekt på en bank i London sedan början på oktober och kommer att vara där till mars. Min roll är att sätta upp vad som kallas en första försvarslinje inom kreditrisk för en rad nya produkter som ska lanseras, vilket är väldigt roligt och utmanande. 

Hur gick det till när du började på uppdraget?

Möjligheten till projekt utomlands kan uppstå på en rad olika sätt. För min del blev jag rekommenderad till den partner som höll på att sätta samman teamet för projektet. Han kontaktade mig och berättade om uppdraget och klienten varvid jag tackade ja direkt. Jag diskuterade sedan ett upplägg som passar mig och projektteamet med min personliga coach, vilket resulterade i att jag får arbeta från Stockholm på fredagar. Flexibiliteten, och att Deloitte är väldigt måna om individens välmående, är något jag uppskattar väldigt mycket. 

Varför tackade du ja till erbjudandet?

Projektet i sig är både intressant och utmanande men det är också roligt och lärorikt att jobba med människor från olika länder. Mitt team består av 13 olika nationaliteter vilket innebär att jag träffar människor med olika bakgrund, erfarenheter och kunskaper. Jag tycker att detta är väldigt inspirerande! Värt att nämna är att vi ofta jobbar med internationella projekt även i Stockholm.

Vem tycker du borde söka till att bli en del av ert team?

Du som tycker om att arbeta tillsammans med andra och är nyfiken, flexibel och tycker att det är roligt med utmaningar och att lära dig nya saker. Det är perfekt för den som vill få inblick i en rad olika företag men kanske inte vill specialisera sig direkt efter universitetet. Det fina med Risk Advisory är blandningen av människor där en rad olika kompetenser och egenskaper är värdefulla för avdelningen. Vill du arbeta med finansiell risk kan viss bakgrundskunskap och framförallt intresse av finans och finansiell matematik vara bra, då många uppdrag i viss mån är kvantitativa och innehåller statistiska modeller samt programmering.

Rebecca Andersson

Anställningsår: 2018

Utbildning: Civilingenjör inom Industriell Ekonomi med inriktning Risk Management vid Umeå Universitet

Kontor: Stockholm

Är du intresserad av att jobba inom riskhantering?

Vi har just nu lediga tjänster på Risk Advisory !

Hade du nytta av den här informationen?