Börja på Deloitte

Tax Technology Consulting

Kombinerad kunskap möter framtiden

I ett globalt klimat av ökade krav har hanteringen av skatt blivit allt mer komplex. Inom Tax Technology Consulting (TTC) arbetar du med mer praktiska aspekter av skatt där fokus ligger på teknologi, affärssystem och processer.

TTC kan delas in i tre huvudområden:

Tax Technology Consulting
Dina klienter behöver expertis inom bland annat implementering och optimering av affärssystem med fokus på skatt. Vanliga uppdrag inom detta område är att se över systemens utvecklingspotential och möjlighet till ökad effektivisering.

Strategy and Operations Consulting
Idag ställs höga krav på företagens skattefunktioner. Det sker många snabba förändringar och dina klienter efterfrågar de strategier och verktyg som behövs för att bemöta dessa utmaningar.

Global Tax Compliance and Reporting
Du hjälper dina klienter att se över och effektivisera Complience-rutiner, processer och system. Stort fokus ligger på att säkerställa att arbetet utförs så effektivt och korrekt som möjligt, vilket gör automatisering och digitalisering till nyckelord på områden.

En vanlig arbetsdag för dig innebär stor variation med allt från klientrådgivning om automatisering av rapporter till workshops om robotisering eller utbildningar. TTC har utvecklats i en värld som blir allt mer digitaliserad och beroende av teknolgi, och i framtiden ser vi en stor efterfrågan på systemvetare och teknologer inom skatt för att komplettera de traditionella rollerna för jurister och ekonomer. Du får tidigt i din karriär ta eget ansvar och inleda affärsrelationer med dina klienter. Det finns en tydlig utvecklingstrappa och förväntansbild från din avdelning som gör att du kan känna dig trygg i vad du ska leverera för att avancera i din roll. Ditt arbete är socialt och du motiveras av att hjälpa andra att lösa problem i sin verksamhet.

I Sverige är TTC ännu nytt på marknaden med 20 anställda. Globalt arbetar dock ett stort team på området, mestadels i USA och Europa. Området beräknas ha en snabb tillväxt på den svenska marknaden. 

Din utbildning

Din bakgrund och utbildning kan variera mellan allt från ifrån juridik till ekonomi, systemvetare eller civilingenjör beroende på vilken yrkesroll som är aktuell.

Hade du nytta av den här informationen?